Szervezetfejlesztés – Megközelítésünk

Tudástár / Esettanulmányok / Szervezetfejlesztés – Megközelítésünk


Egy szervezetet akkor tekintünk optimálisan működőnek, amikor a felelősségek, hatáskörök, az érdekeltségi rendszer és a folyamatok egyensúlyt alkotnak, a szervezet stratégiai céljait szem előtt tartva.

Szervezetfejlesztési megbízásaink során munkánk nemcsak a szervezetek belső működésére terjed ki. Figyelünk megbízónk versenytársaira, vevőire, partnereire és a velük való interakciókra is. Mindezt úgy tesszük, hogy ott vagyunk a megbízónk szervezetével a hétköznapjaikban, megbeszéléseiken, nem csak tanácsot, de valódi segítő kezet nyújtva.

Célunk egy önjáró szervezeti működés létrehozása: a vezetés, kulcsemberek és munkatársak széles körű bevonásával elérjük, hogy ne csak ismerjék és elfogadják, hanem támogassák is a célok elérését, és ezekért felelősséget is vállaljanak.

Milyen helyzetekben tudunk támogatást nyújtani?

Evolúciós fejlesztés

Egy szervezet életútja során több alkalommal érkezhet el olyan mérföldkőhöz, amikor a korábbi működésmód változtatásra szorul. A méretnövekedésből fakadóan a felelősségek és hatáskörök rendszere egyre szövevényesebbé válik, a folyamatokban duplikációk vagy akár hiányosságok keletkeznek. Ezekben a helyzetekben a folyamatok optimalizálása mellett a humán aspektus kiemelt figyelmet érdemel, hiszen egy sikeres szervezet alapját a nyílt kommunikáció és az egyenrangú partneri viszony biztosítja.

 • Szervezeti stratégia tervezése
 • Változásmenedzsment
 • Agilis működésre való átállás
 • Folyamatoptimalizálás
 • Konstruktív szervezeti kultúra fejlesztése

Revolúciós fejlesztés

Erre azokban az esetekben van szükség, amikor a jelenlegi működésmódot, rendszereinket alapjaiban kell megváltoztatni. A szervezetet életét érintő változások rendszerint ellenállást szülnek a munkavállalók körében – gyakran akkor is, ha a változás éppen az ő érdekeiket szolgálja. Ezekben a helyzetekben a bizalom építésével, nyílt kommunikációval vehető el a tér a negatív és gyakran téves feltételezések elől.

 • Cégfúziók
 • Projekt alapú működésre való átállás
 • Vezetőváltás
 • Válsághelyzet

Kiemelt témánk 2020-ban a szervezetfejlesztés területén

Családi vállalatok működésfejlesztése, generációváltása

A családi vállalatok generációváltása során egyensúlyban tartjuk az üzleti és menedzsment szempontokat a családbeli viszonyokkal.  A családi alkotmány együttes elkészítésében a váltófutás analógiáját használjuk. Felkészítjük a családokat a várható és váratlan változásokra. (Házasság, gyerekek nagykorúsága, testvérek tulajdonosi és menedzsment szerepe, válás stb.)

A működés érték-, norma-, szabályrendszerét dolgozzuk ki, amely biztosítja a generációkon keresztül fenntartható sikerességet. Együtt kezeljük a hard (folyamatok, célok, eszközök stb.) és a soft elemeket (bizalom, kommunikáció, vezetés, értékek, normák, kultúra).

Amiben támogatást nyújtunk:

 • Cégtulajdonosoknak a család hosszútávú anyagi biztonságának megteremtésében, öröklés kérdéseinek tisztázásában.
 • Nyugdíjkorhatárt elérő, avagy visszavonulásra készülő tulajdonosnak a tulajdon továbbadás dilemmájának feloldásában.
 • Az aktív tulajdonosként tevékenykedő örökösök és a passzív tulajdonosok közötti differenciálásban.
 • Családi Alkotmány létrehozásában: a család, tulajdon és a szervezet hatékony működését támogató szabályrendszer lefektetésében.