Családi vállalatok támogatása

Tanácsadás / Családi vállalatok támogatása

Családi tanácsadás

 • Családi és egyéni célok kitűzése
 • Családi fórumok moderációja, döntéshozatal támogatása és dokumentálása
 • Stratégiai tervezés
 • Vezetőfejlesztés, on-the-job támogatás
 • Tréning
 • Coaching

Hogyan lehet generációkon átívelően sikeres családi vállalkozása?

A családi tulajdonban működő vállalkozások működtetésének nehézségét a szerepek keveredése okozza, hiszen az érintettek egyszerre vannak jelen családtagként, tulajdonosként és menedzserként. Ebből fakadóan konfliktushelyzetekben nehéz különválasztani a viszony szintű nézeteltéréseket a cég működésére vonatkozó véleménykülönbségektől. Az ebből fakadó kényelmetlenségek nem csak a vállalatra/vállalatcsoportra hatnak előnytelenül, de rosszabb esetben a család egészséges működését is korlátozzák.

 Célunk, hogy a cégalapító tulajdonosokat, vállalatot közösen vezető családotokat és a tulajdont átvevő generációt támogassuk a családi viszony, vagyon és vállalat együttes fejlesztésében. Valljuk, hogy egy családi vállalat csak akkor működhet generációkon átívelően sikeresen, ha a közös családi érdek megelőzi a cég gazdasági érdekeit.

 Az elmúlt 28 évben számos családi vállalatot támogattunk a közös vezetés hatékonyabbá tételében, generációváltásban, utódlástervezésben. Tanácsadói munkáink során az együttműködés, jó viszony fenntartása vagy kialakítása mellett a stratégiai tervezésre, megalapozott döntéshozatalra, öröklésre, tulajdonosi és menedzser szerep elsajátítására is gondot fordítunk. Munkánk során ügyvédek és pénzügyi-befektetési tanácsadók támogatásával nyújtunk teljeskörű megoldást a családi vállalatok generációkon átívelő sikeres működésében. 

Családi tanácsadás eszközeink

 • Családi és egyéni célok kitűzése
 • Családi fórumok moderációja, döntéshozatal támogatása és dokumentálása
 • Stratégiai tervezés
 • Vezetőfejlesztés, on-the-job támogatás
 • Tréning
 • Coaching

Generációváltás – tulajdon öröklés

A családi tulajdonban működő vállalkozások Magyarországon jellemzően a rendszerváltást követően alakultak ki, így sokuknál jelenleg aktuális a generációváltás, amely szerencsés esetben tervezetten történik, gyakran azonban váratlan kényszerhelyzetek teremtik meg ennek szükségességét. A sikeres tulajdonátadás legfontosabb része a közös vezetés időszaka.

Gyakori kihívást jelent, hogy az alapító tulajdonos nem tudja vagy nem meri átadni a vállalat irányítását. Sok esetben az utódló generáció több tagja között feszülő ellentét áll a háttérben. Ezekben a helyzetekben feltárjuk az összes lehetséges megoldást, és segítünk a legjobb megoldás kiválasztásában, moderációjában.

Vezetői utánpótlás 

Családi vállalatok esetében különösen gyakori, hogy a tulajdonosi kör vállalja az operatív vezetést is – gyakran az alapító tulajdonos egy személyben. Ahogyan növekszik a cég, úgy egyre indokoltabbá válik az operatív vezetés megerősítése, amely azonban nagy változást okoz mind a tulajdonos, mind a teljes szervezet életében, ennél fogva gyakran sikertelennek bizonyul a vezetés átadási kísérlet.

Családi Alkotmány készítés

A családi vállalat hosszútávú sikerének kulcsa a szabályozott döntéshozatalban és a fokozatos átmenetben rejlik. A Családi Alkotmány egy olyan szerződés, amely előre definiálja a család életében bekövetkező változások vagyonra, öröklésre, döntéshozatalra, gondoskodásra vonatkozó szabályait, így egy váratlan helyzet esetén is biztonságban tudható a család, a családi vagyon és a vállalatok működése. A Családi Alkotmányt partner ügyvéd irodákkal közösen alakítjuk ki.

Családi Tanács – a családi vállalat irányítás szervezete

A családi vállalatoknak a család stratégiai céljait kell szolgálnia. Annak érdekében, hogy ezt a tulajdonosi kör egységesen tudja képviselni, szükséges egy stratégiai döntéshozatali fórum, amely térben és időben elkülönül a családi rendezvényektől.

Családi vállalatcsoport stratégiája

Családi tulajdonban működő céges esetén gyakori, hogy a korábban sikereket hozó tevékenységek és szolgáltatások mára idejemúlttá váltak, azonban az alapító tulajdonos érzelmi alapon ragaszkodik a korábbi működés folytatásához. Annak érdekében, hogy a vállalat a család hosszútávú biztonságát szolgálhassa, alkalmazkodóképessé kell tenni a változó kihívásokra, amelyhez a családtagok számára azonosan értelmezett és elfogadott értékek, normák és szabályok megléte szükséges.

Családi viszony

A tulajdonosi, menedzser és családtag szerepek összeolvadásával, valamint a céges és magánvagyon keveredésével előnytelen családi dinamikák alakulhatnak ki. A szerepek és a vagyontárgyak tudatos kezelésével elkerülhető számos félreértés és konfliktus, amely a családi harmónia és a közös célok megvalósítása céljából is előnyös.

Érdeklődés