Miért válasszon minket?

Több mint 28 éves tapasztalat

A PMI© első hivatalos oktatási partnere Magyarországon

Gyakorlatorientált képzések, valóban használható tudás

A Szinergia Kft. a PMI© első hivatalos, minősített oktatási partnere Magyarországon 

A PMI© nemzetközi szervezete egyfajta ernyőként fogja össze a különböző országokat képviselő tagozatokat. Ilyen egységként működik Magyarországon a PMI© Budapest, Magyar Tagozat is, amely hazánk elsőszámú és egyben legnagyobb szervezete a projektmenedzsment területén. 

A hazai szervezet célja: „a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatásokat, tartalmakat, termékeket, rendezvényeket létrehozni a magyarországi projektmenedzsment szakma képviselői, így a gyakorló projekt; program és portfóliómenedzserek és a szakma iránt érdeklődők számára.”

(Forrás: https://pmi.hu/index.php/a-magyar-tagozatrol/bemutatkozas)

Magyarországon elsőként lettünk a Project Management Institute ATP (Authorized Training Partner) minősített partnere!

Milyen előnyt jelent ez az Ön Számára?

ATP partnerként a PMI-tól kapott legmagasabb színvonalú, hivatalos tananyagot tudjuk biztosítani minősített trénereink segítségével a PMP képzéseinken, ezzel pedig nem csak a felkészülés, de várhatóan maga a vizsga is könnyebb lehet a résztvevők számára.

A PMI© magyar tagozata a nemzetközi PMI© tagja, így pontosan ugyanazokat az értékeket, szakmai minőséget és nézőpontot képviseli. Azzal, hogy a Szinergia Kft. elnyerte a hivatalos oktatási partneri címet a PMI© magyar tagozata egyöntetűen kifejezte feltétlen bizalmát a Szinergia Kft. 

 • trénereinek tapasztalata és szakmai felkészültsége iránt,
 • megalapozott képzési módszertana iránt,
 • komplex képzési tematikája és gyakorlati megközelítése iránt.

Több mint 28 éve vállalati, szervezeti tanácsadási, projektvezetési és képzési szakértelmünkkel értéket teremtünk partnereink részére. Támogatjuk ügyfeleinket a változásokban, szervezeti mérettől, iparágtól és működési formától függetlenül, a lehető legjobb eredményekért. Mindeközben mi magunk is folyamatos változásban, fejlődésben vagyunk. Mutatja ezt tanácsadóink, trénereink egyre bővülő szakmai tapasztalata, képzéseink körének alakulása. Az évek alatt több száz céggel dolgoztunk együtt, több, mint 25000 fő vett részt képzéseinken.

Az állandóan változó környezetben a fejlődés elengedhetetlen, ami változtatásokat tesz szükségessé a szervezet működésében. Rajtunk múlik, hogy elszenvedjük ezt a változást, vagy a kezünkbe vesszük az irányítását. Ha ezt a döntést meghozzuk, akkor már jó úton haladunk, hogy a javunkra fordítsuk a helyzetet, és fejlődés váljon belőle.

Mindezt megtenni nem könnyű, hiszen nemcsak az emberek, a szervezetek is tartanak változástól. Meggyőződésünk, hogy a siker három tényező együttes kezelésén múlik. Ezért a változást emberi, tartalmi és folyamati oldalról is támogatjuk, ennek köszönhetően a fejlődés beépül a szervezet működésébe. Felelősséget vállalunk az iránt, hogy közös munkánk megtérüljön megbízóinknak, legyen szó tanácsadásról vagy képzésről. Munkatársaink magas szintű elméleti ismerete, gyakorlata, minősítései és a rendelkezésre álló szakmai és infrastrukturális háttér garanciát jelent munkánk minőségére.

Több mint 28 éves projektmenedzsment tapasztalat

A Szinergia Kft. meghatározó szereplője a vállalati, szervezeti tanácsadás és a projektmenedzsment képzések területének. Több mint 28 éves tapasztalattal rendelkezünk komplex szervezeti problémák megoldásában vagy egyéni képzési csomag kapcsán.

Ez idő alatt dolgoztunk már együtt kis- és középvállalkozásoktól kezdődően, önkormányzatokon és állami szerveken át, multinacionális nagyvállalatokkal is.

Esettanulmányaink

SZERVEZETI KARRIERÚT ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS EGY KKV-NÁL

Egy nagyobb méretű KKV számára az egyik kulcskérdés a jól képzett munkaerő megtartása a versenytársakkal szemben, valamint a vezetői utánpótlás biztosítása. Amennyiben ezt sikerül megtennie, képes lesz hosszú távon az organikus fejlődésre, a szakmai újításra is. Fő feladatunk egy ilyen folyamat támogatása során a szakmai területek tudásszintjeinek és az ezekhez rendelt kulcskompetenciáknak kialakítása és ezeknek egy egységes karrierútba szervezése. Ezt követi a meglévő tudásszint felmérése és szükség esetén fejlesztése, valamint célzott készségfejlesztés a vezetői utánpótlás tudatos felkészítése érdekében. Mind a karrierút, mind a vezetővé válás támogatása érdekében célkitűzési és teljesítményértékelési rendszer kialakítása is sorra kerül.

JÖVŐKÉPTERVEZÉS ÉS MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYOK EGY TÍZEZER FŐS VÁROS ESETÉN

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az egyes szervezetek, de kifejezetten városok esetében kulcsfontosságú, hogy a nagyobb volumenű fejlesztések hosszú távú célokat szolgáljanak. Egy város esetében (is) ezen céloknak a település jövőképében kell szerepelniük. Ezekben a munkákban tehát fő feladatunk a szakmai, üzleti és emberi tényezők és lehetőségek feltérképezésével és összehangolásával egy vonzó jövőkép összeállítása. Emellett nagyban támaszkodunk két évtizedes projektmenedzsment tapasztalatunkra a tervezhető és kiszámítható előzetes megvalósíthatósági terv összeállításakor.

TUDÁSKÖZPONT A TUDÁSMEGOSZTÁS ÉS ÜZLETI HASZNOSÍTÁS ÉRDEKÉBEN

Az egyetemek, kutatóintézetek és cégek a kutatás mihamarabb termőre fordulása érdekében tudásközpontokat hoznak létre. A kihívást a különböző működésű, kultúrájú szervezetek együttműködése jelenti. Fő feladatunk a szakmai, üzleti és emberi összhang megteremtése a kutatók, szakemberek és üzletemberek között. A konzorciumi szerződés, működés definiálása, a szellemi termékek védelme, a tudásmegosztás és hasznosítás, spin-off és start-up területén szereztünk tapasztalatot, budapesti és vidéki egyetemekkel, vállalatokkal együttműködésben.

KULTÚRA ÉS MŰKÖDÉS FEJLESZTÉSE EGY INFORMATIKAI KKV-NÁL

Egy KKV esetében a legfőbb kihívást az jelenti, hogy egy családias jellegű vállalkozás, amelyben nagy hangsúlyt kapnak a szokások és a viszonyok, egy tudatosan működtetett, ugyanakkor kultúrájában továbbra is barátságos szervezetté váljon. Csak egy racionálisan szervezett és irányított cég képes stabilan nyereséges módon fenntartani magát és növekedni. Fő feladatunk ilyen esetekben a szervezeti jövőkép, stratégia és működési normák tisztázása, és az ebből következő folyamatok, szerepek, felelősségek és hatáskörök tisztázása és pontos lehatárolása. Emellett a támogató rendszerek egységesítése és áttekinthetővé tétele, a pénzügyi gazdálkodás és szervezeti motivációs rendszerek nyereségességet támogató behangolása.

PROJEKTALAPÚ MŰKÖDÉS FEJLESZTÉSE EGY GYÁRTÓ NAGYVÁLLALATNÁL

A projektek egyre gyakoribbak a mai vállalatok életében. A projektekben való együttműködés egyes szervezeti egységek között sokszor kihívást jelent, különösen, ha a szervezet alapvetően másféle működési rend szerint végzi a tevékenységét. Fő feladatunk ezen a téren a hatékony projektalapú működés támogatása a szervezeti folyamatok szintjén, átláthatóságuk megteremtése mind a közreműködők, mind a vezetés részére a megfelelő informatikai támogató eszközökkel, valamint a projektekben érintett munkatársak tudásának és készségeinek azonos szintre hozása.

Static overlay
Amiért érdemes minket választania:
0 év
Szakmai tapasztalat
0+
Jelentős projekt
0-tól
PMI oktatópartner
0 000+
Képzési résztvevő

További 22 érv mellettünk

 1. Jelentős hazai közép– és nagyvállalatok, szervezetek projektalapúvá alakítását segítettük elő, ezáltal a hazai projektmenedzsment szolgáltatás területén meghatározó és elismert szereplővé váltunk.
 2. Több mint fő vett részt képzéseinken az elmúlt 28 évben.
 3. Az energia- és közműszolgáltató szektorokban több mint 10 éves működésfejlesztési tapasztalatunk van.
 4. 19 engedélyeztetett képzési programmal rendelkezünk a korábbi intézményi és programakkreditációink folytatásaként.
 5. A verseny- és közszférában közel 60 különböző közép- és nagyvállalat illetve szervezet projekt– és projektportfolió menedzsment rendszerét alakítottuk ki.
 6. Számos szervezet jövőkép- és stratégiaalkotásában nyújtottunk támogatást.
 7. Magyarországon 2003-ban elsőként szereztük meg az amerikai PMI (Project Management Institute) minősített oktatópartneri státuszát.
 8. A magyarországi PMP® és CAPM® minősítettek több mint 60%-át mi készítettük fel a nemzetközi vizsgára.
 9. Főállású trénerekkel, tanácsadókkal dolgozunk a folyamatos fejlődés és minőség biztosítása, valamint a tudás megosztása érdekében.
 10. Trénereink, tanácsadóink szakmai minősítésekkel (pl. CAPM®, PMP®, PMI-ACP®, Human Synergystics) rendelkeznek.
 11. Hazai közepes és nagyvárosok, valamint kistérségek településfejlesztési programjait dolgoztunk ki és közreműködtünk azok megvalósításban. Az egyikkel a tanácsadói szakma legmagasabb elismerését, a „Legjobb tanácsadási projekt” díjat nyertük el.
 12. Feladat-, projekt– és portfoliómenedzsment, valamint csoportmunka támogatási rendszereket vezettünk be több mint 30 cég mintegy 20.000 felhasználójának.
 13. Informatikai és telekommunikációs területen kisvállalkozásoktól a legnagyobb szolgáltatókig végeztünk üzleti folyamat újraszervezéseket.
 14. Képzéseink hatékonyságát saját fejlesztésű e-learning rendszerünkkel támogatjuk.
 15. Az általunk kidolgozott vezetőfejlesztési modell több száz vezetőt segített céljai elérésében.
 16. Nagyvállalatok, pénzintézetek fúziójának előkészítését tanácsadóként, coach-ként segítettük.
 17. Több mint 20 tanúsított rendszerfejlesztést végeztünk az elmúlt évek során.
 18. Hazai egyetemekkel, tudásközpontokkal működünk együtt stratégiai tervezés terén és oktatói szerepben egyaránt.
 19. Több mint 100 kritikus helyzetben lévő projekt diagnózisát végeztük el és vittük sikerre a projekt, illetve a projektvezető megerősítésével.
 20. Önjáró feladatkultúrára alakítottunk át hatalmi központú szervezeteket paradigmaváltó projektekkel.
 21. Család típusú vállalatok feladatorientált átalakulását segítettük (generációváltás, működési mód váltás, stb.)
 22. Saját tulajdonú projektvállalkozásokat alapítunk és vezetünk sikeresen.

Gyakorlatorientált képzések, valóban használható tudás

Képzési résztvevőink értékelése alapján a Szinergia Kft. egyik legfőbb erénye, hogy képzéseinken nem csupán elméleti oktatást nyújtunk, hanem személyre szabott megoldásokkal is szolgálunk résztvevőink konkrét, valós problémáira vonatkozóan. Miért van ez?

Képzéseinket kivétel nélkül olyan trénerek tartják, akik aktívan dolgoznak projektmenedzsment tanácsadóként is.

Abban hiszünk, hogy a projektmenedzsment egy olyan tudomány, amelyet nem lehet pusztán tankönyvek és különböző tanulmányok alapján, egy íróasztal mögül elsajátítani. Természetesen elengedhetetlen, hogy az ember sziklaszilárd elméleti alapokkal rendelkezzen, de ez csak akkor jelent valódi tudást, ha megfelelő mennyiségű és minőségű gyakorlati elemmel egészítjük ki.

Pontosan ez az, amiben trénereink rendkívül erősek, hiszen tanácsadási munkáik révén olyan kiemelkedő gyakorlati tapasztalatuk van, amely segítségével az olykor száraznak tűnő elméleti tudást élvezetes, izgalmas és érdekes tréningekké formálják át.

Képzéseinken tudatosan korlátozzuk a résztvevők létszámát 10-12 főre, hogy elég időt és figyelmet tudjunk szentelni minden olyan felmerülő kérdésre és problémára, amelyet résztvevőink tesznek fel egy-egy konkrét, munkahelyi szituáció kapcsán.

Munkatársaink

Hiszünk abban, hogy tanácsadóink, trénereink munkájával, szakértelmével erősítjük a projekt- és programmenedzser szakma presztízsét a magyar piacon.

Küldetésünk az agilis, és a hagyományos módszerek területén felhalmozott gyakorlati és elméleti tudás átadása a jelen és a jövő projekt- és programmenedzserei számára.

Üzleti partnereink

A legszélesebb hazai kínálat projektmenedzsment és vezetői készségfejlesztés terén

Ha pontosan tudja, hogy milyen képzésre szeretne jelentkezni, akkor kattintson a lenti gombra, és tudjon meg minden lényeges információt a választott képzése időpontjáról, áráról és a jelentkezés menetéről!

Ha még nem biztos abban, hogy milyen képzésre van szüksége, kattintson a lenti gombra, és segítünk megtalálni azt a képzést, amely a személyes igényei alapján a legjobb választás lesz az Ön számára!