Referenciák

Esettanulmányok

SZERVEZETI KARRIERÚT ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS EGY KKV-NÁL

Egy nagyobb méretű KKV számára az egyik kulcskérdés a jól képzett munkaerő megtartása a versenytársakkal szemben, valamint a vezetői utánpótlás biztosítása. Amennyiben ezt sikerül megtennie, képes lesz hosszú távon az organikus fejlődésre, a szakmai újításra is. Fő feladatunk egy ilyen folyamat támogatása során a szakmai területek tudásszintjeinek és az ezekhez rendelt kulcskompetenciáknak kialakítása és ezeknek egy egységes karrierútba szervezése. Ezt követi a meglévő tudásszint felmérése és szükség esetén fejlesztése, valamint célzott készségfejlesztés a vezetői utánpótlás tudatos felkészítése érdekében. Mind a karrierút, mind a vezetővé válás támogatása érdekében célkitűzési és teljesítményértékelési rendszer kialakítása is sorra kerül.

JÖVŐKÉPTERVEZÉS ÉS MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYOK EGY TÍZEZER FŐS VÁROS ESETÉN

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az egyes szervezetek, de kifejezetten városok esetében kulcsfontosságú, hogy a nagyobb volumenű fejlesztések hosszú távú célokat szolgáljanak. Egy város esetében (is) ezen céloknak a település jövőképében kell szerepelniük. Ezekben a munkákban tehát fő feladatunk a szakmai, üzleti és emberi tényezők és lehetőségek feltérképezésével és összehangolásával egy vonzó jövőkép összeállítása. Emellett nagyban támaszkodunk két évtizedes projektmenedzsment tapasztalatunkra a tervezhető és kiszámítható előzetes megvalósíthatósági terv összeállításakor.

TUDÁSKÖZPONT A TUDÁSMEGOSZTÁS ÉS ÜZLETI HASZNOSÍTÁS ÉRDEKÉBEN

Az egyetemek, kutatóintézetek és cégek a kutatás mihamarabb termőre fordulása érdekében tudásközpontokat hoznak létre. A kihívást a különböző működésű, kultúrájú szervezetek együttműködése jelenti. Fő feladatunk a szakmai, üzleti és emberi összhang megteremtése a kutatók, szakemberek és üzletemberek között. A konzorciumi szerződés, működés definiálása, a szellemi termékek védelme, a tudásmegosztás és hasznosítás, spin-off és start-up területén szereztünk tapasztalatot, budapesti és vidéki egyetemekkel, vállalatokkal együttműködésben.

KULTÚRA ÉS MŰKÖDÉS FEJLESZTÉSE EGY INFORMATIKAI KKV-NÁL

Egy KKV esetében a legfőbb kihívást az jelenti, hogy egy családias jellegű vállalkozás, amelyben nagy hangsúlyt kapnak a szokások és a viszonyok, egy tudatosan működtetett, ugyanakkor kultúrájában továbbra is barátságos szervezetté váljon. Csak egy racionálisan szervezett és irányított cég képes stabilan nyereséges módon fenntartani magát és növekedni. Fő feladatunk ilyen esetekben a szervezeti jövőkép, stratégia és működési normák tisztázása, és az ebből következő folyamatok, szerepek, felelősségek és hatáskörök tisztázása és pontos lehatárolása. Emellett a támogató rendszerek egységesítése és áttekinthetővé tétele, a pénzügyi gazdálkodás és szervezeti motivációs rendszerek nyereségességet támogató behangolása.

PROJEKTALAPÚ MŰKÖDÉS FEJLESZTÉSE EGY GYÁRTÓ NAGYVÁLLALATNÁL

A projektek egyre gyakoribbak a mai vállalatok életében. A projektekben való együttműködés egyes szervezeti egységek között sokszor kihívást jelent, különösen, ha a szervezet alapvetően másféle működési rend szerint végzi a tevékenységét. Fő feladatunk ezen a téren a hatékony projektalapú működés támogatása a szervezeti folyamatok szintjén, átláthatóságuk megteremtése mind a közreműködők, mind a vezetés részére a megfelelő informatikai támogató eszközökkel, valamint a projektekben érintett munkatársak tudásának és készségeinek azonos szintre hozása.