Tanácsadás

Tanácsadás

A hosszú távon is folyamatosan fejlődni képes szervezet kialakításához a munkatársak képzése mellett elengedhetetlen a tudatos szervezeti működés felépítése és kultúrájának kialakítása. Tanácsadóink a szervezet megismerése után, a munkatársakat bevonva, a legjobb gyakorlatok felhasználásával alakítják ki, definiálják az elérni kívánt szervezeti célokat és az ennek megfelelő működési, kulturális feltételeket, megoldásokat. Munkatársaink tanácsadói tapasztalatuk mellett csoportkezelési, tréneri kompetenciákkal is rendelkeznek, így a változást a szervezet kulcsmunkatársaival közösen tudják kialakítani. A hosszan tartó fejlődés kulcsa nem pusztán egy jól definiált folyamatban, működési modellben keresendő. A siker érdekében a munkatársakat a változás mellé állítjuk, egyedi szervezeti működést alakítunk ki. A valódi tanácsadás nehézsége és értéke abban rejlik, hogy nem a korábban alkalmazott megoldás szerint fejlesztjük az adott céget, hanem egyedi szervezeti, működési megoldást alakítunk ki a célok elérése érdekében.

Válságmegoldások

Távoli munkavégzést koordináló, csapatvezetőket támogató munkatárs („virtuális PMO”)

Miután egy cég megkezdte a távoli munkavégzés alapú működést, a szükséges szoftverek használatának ismerete még nem elegendő ahhoz, hogy a működés hatékony legyen. Mint bármely új tevékenységnél, itt is szükség van rá, hogy első lépésben kialakításra kerüljenek a megfelelő normák, működési keretek, majd később biztosítva legyen az ezeknek konzisztensen megfelelő működés. Ebben a két feladatban tud segíteni a virtuális PMO / Home office pásztor, nem csak elméleti, de a napi munkavégzésbe beépülve gyakorlati szinten is.

Válságkezelési menedzsment workshop

Mi a Szinergiában láttunk már több globális válságot és sikeresen túléltük, illetve segítettünk ügyfeleinknek a túlélésben. Ezúttal sincs ez máshogy: ügyfelünk felsővezetőivel együtt dolgozva meghatározzuk a legkritikusabb működési területeket és olyan azonnali válságkezelési akciókat (a pénzügyektől kezdve a külső és belső kommunikáción át az üzletmenetig terjedően) fogalmazunk meg, amelyek a cég állapotát mihamarabb fenntartható pályára állítják. Az akciók megtervezésében és a megvalósításában akár projekt vezetőként, akár közreműködőként szerepet vállalunk.

Ügyfélkapcsolati pontok / személyes ügyfélszolgálat kiváltása digitális megoldásokkal

Azoknak az ügyfeleinknek, akik korábban ügyfél- és partnerkapcsolataikat alapvetően személyesen bonyolították, de ez a válság miatt ellehetetlenülőben van, segítünk kialakítani azokat a digitális folyamatokat és az ehhez szükséges platformokat (legyen szó akár webshopról, akár web-es ügyintézésről) amik a termékek és szolgáltatások értékesítését, illetve a vállalat további működését lehetővé teszik. Tesszük mindezt úgy, hogy az általunk kialakított megoldás a jövőben akár a személyes csatornákat érdemben kiegészítve a napi működés részévé váljon.

Üzletfolytonossági terv készítése május-augusztusra, illetve az azt követő időszakra

Segítünk mind rövid, mind közép- és hosszú távon azonosítani azokat a válság-kezelő akciókat, ami a kritikus vállalati funkciók működőképességét tudják garantálni nem várt helyzetekben. Első és legfontosabb lépésként a korona vírus járvány miatt jelenleg sérülő fő vállalati funkciók helyreállítására határozunk meg akciótervet.Másodjára a jelenlegi válság későbbi fázisaiban várható sokkokra való felkészülés következik, illetve annak megtervezése, hogy a vállalat miként fog tudni mihamarabb visszatérni a járvány elvonultával a napi üzletmenetben.Harmadik lépésben pedig a jelenlegi helyzeten túlra tekintve, a jövőben potenciálisan bekövetkező, eltérő természetű válság- és krízishelyzetekre készítünk válságkezelési tervet.

Projekt- és portfólió menedzsment, projektérettség fejlesztése:

A tudatosan kialakított projektkultúra jelentős mértékben támogatja a hatékonyabb működést, az üzleti eredmények elérését, a szervezeti változások és fejlesztések sikerét, valamint a szervezeti stratégia megvalósulását.

Az elmúlt években több, mint 60 üzleti és közszférában működő szervezet projektmenedzsment érettségének fejlesztése során szerzett tapasztalataink alapján állíthatjuk, hogy a projektmenedzsment alkalmazása jelentős értéket ad a szervezetek számára, mérhető javulás érhető el a pénzügyi, üzleti és minőségi mutatókban, valamint az ügyfél-elégedettség mérőszámaiban is.

Megközelítésünk alapján a tudatos projektérettség fejlesztése négy dimenzió mentén történhet meg.

Kompetenciák fejlesztése

Az egyéni „soft- és hard-„ készségek és tudás fejlesztésével, egységes, átlátható karrier utak kialakításával, nemzetközileg is elfogadott minősítések megszerzésével a szervezet belső- és ügyfélprojektjei még hatékonyabban, eredményesebben kerülnek megvalósításra. Az elmúlt 28 évben több mint fő vett részt képzéseinken, melynek köszönhetően képesek vagyunk akár egy-egy személy, vagy akár teljes szervezeti szinten projekttagi szinttől a felsővezetői szintig rövid idő alatt komoly, mérhető eredmények elérésére.

Szervezeti illeszkedés

A hatékony projekt-, program- és projekt-portfólió menedzsment alkalmazása érdekében a projektirodák, projekt-portfólió boardok szervezeti összehangolása, felelősség- és hatáskörök, valamint az együttműködési keretek kialakítása kiemelt fontossággal bír. E dimenzió fejlesztése során figyelembe vesszük az esetleges virtuális-, vagy kihelyezett működés lehetőségeit, előnyeit és hátrányait, majd ezek alapján az érintettek bevonásával találjuk meg a legoptimálisabb megoldást.   

Módszertanok és folyamatok

A szervezeti- és ügyfélprojektek egyedi és portfólió szintű eredményes menedzsmentje, nyomon követése érdekében szükséges az egységes projekt- és portfólió menedzsment folyamatok kialakítása. Egy átlátható, könnyen kezelhető szervezeti projektmenedzsment folyamat kialakításával a szerepkörökhöz kapcsolódó felelősségek, hatáskörök, a projektek előkészítése, priorizálása és kategorizálása mindenki által ismert, transzparens módon kerül kialakításra, melynek köszönhetően a szervezeti hatékonyság tovább növelhető.

Informatikai infrastruktúra fejlesztése

Az informatikai megoldások fejlődésének köszönhetően a projekt- és portfólió menedzsment támogatása egyre hatékonyabban valósulhat meg. Az átlátható erőforrás allokáció, automatizált dokumentumgenerálás, egységes folyamatok és dokumentumkezelés támogatására költséghatékony, eredményes megoldást tudunk nyújtani. Az elmúlt években több mint 30 szervezet, mintegy 20.000 felhasználójának vezettünk be feladat-, projekt- és portfólió menedzsment rendszereket.

Működésfejlesztés, üzletfejlesztés

A szervezeteknél a napi, kialakult üzletmenet általában működik, de a folyamatok tudatos tervezésérevisszamérésére, felülvizsgálatára már nincs kapacitás. A vezetőknek pedig nagy szüksége van valós tényekre, elemzésekre, megtérülés-számításokra a megfelelő üzleti döntések meghozatalához.

Tanácsadóként, vagy akár megvalósító partnerként társai lehetünk új szolgáltatások, termékek, ügyfélkapcsolatok erősítésében, költséghatékonyabb működés kialakításában, a környezeti követelményeknek megfelelő rendszerfejlesztésben, bevezetésben, innovatív működési gyakorlat megerősítésében.

 Megközelítésünk alapján a működés  tudatos fejlesztése az alábbi dimenziók mentén történhet meg:

 • Stratégiai tervezés a missziótól az akcióig

A stratégiai tervezés adja a hatékony működés alapját, hiszen ez az iránytű, amely minden folyamatot a hatékonyság irányába szervez. Jövőkép és stratégiaalkotó workshopjaink sok szervezetet és várost segítettek már abban, hogy kijelöljék a hatékony működéshez és fejlődéshez szükséges irányt, és definiálják az ebből következő teendőket. Fontos, hogy a szervezet tagjai megismerjék a pontos akciókat, a stratégia mentén indítandó projekteket, és lássák annak a szervezet jövőképébe való illeszkedését.

 • Támogató folyamatok összehangolása

A támogató folyamatok ugyanúgy elengedhetetlenek egy szervezet működéséhez, mint a fő értékteremtő folyamatok. A kérdés csak az, hogy ezek mennyire hatékonyan támogatják a főfolyamatokat, esetleg mennyire hatékonyan támaszkodnak egymásra. Összehangolásukkal rengeteg időt és energiát lehet megtakarítani, valamint ki lehet használni a köztük adódó szinergiákat is.

 • Főfolyamatok kézben tartása

A főfolyamatok kézben tartása az értékteremtés alapja. Így a befektetett erőfeszítéssel, idővel, erőforrással a maximális megtérülést lehet elérni. A már jól ismert Tervezés – Megvalósítás – Ellenőrzés – Beavatkozás ciklus mellett érdemes kiemelt figyelmet fordítani a folyamat lépéseinek, átláthatóságának tudatos és ésszerű tervezésére, a szakmai követelményekre, valamint az együttműködési kultúrára és a vezetők készségeire is. Kiemelten fontos hogy a szerep-, feladat,- és hatáskörök mindenki számára ismertek és tisztázottak legyenek.

 • Értékesítési képesség fejlesztése

A szervezetek életében előbb-utóbb elérkezik az a pont, amikor a szervezeti/értékesítési vezető mellett az értékesítési folyamatokba a többi munkatárs is bevonásra kerül. Az értékesítési képesség ilyen irányú fejlesztése megfelelő tervezés és kézben tartás mellett komoly eredménynövekedést eredményezhet. Ennek keretén belül értékesítési készségfejlesztő tréningek mellett a szervezeti feladat- és felelősségi körök optimalizálása, érdekeltségi- és motivációs rendszerek kialakítása és fejlesztése, valamint az értékesítési központú szervezeti kultúra fejlesztése valósul meg.

A leggyakoribb kérések, amelyekkel ügyfeleink a működésfejlesztési céljaik kapcsán megkeresnek minket:

„Nálunk nem működik jól az innováció sem a napi szolgáltatások, sem a termékfejlesztés, sem a belső működésünk terén. Milyen érdekeltséget, motiváltságot teremtsünk hozzá?”

Tulajdonosként szeretnék kevesebb időt tölteni az operatív vezetéssel. Hogyan alakítsam ki a működésünket úgy, hogy a számomra szükséges információk, döntések nálam, az egyéb részletek a munkatársaimnál legyenek.”

„Erős a verseny. Lennének új értékesítési lehetőségeink, de nem vagyunk rá felkészülve, értékesítési fókuszú szervezetfejlesztésre lenne szükségünk.”

„A közszférában dolgozunk, és az éveken át megszokott napi működésben a feladatmenedzselést, a projektszerű működést szeretnénk megerősíteni, hatékony gyakorlattá fejleszteni.”

Veszteséges az egyik üzletágunkoptimalizálni, költséghatékonyabbá, átláthatóbbá kellene tenni az üzleti modellt, a működést.”

Szervezetfejlesztés, vezetőfejlesztés

A szervezetek vezetői általában rengeteg energiát fordítanak a rendszerek kialakítására, a megfelelő munkatársak kiválasztására, az egyes funkciókhoz felelősök és hatáskörök kijelölésére, a feladatok visszaellenőrzésére. Érdemes tisztában lenni viszont azzal is, hogy ezek csak akkor fognak igazán működni, ha az emberek működtetni akarják. Ha a munkatársak nem kooperálnak, és a szervezeti kultúra nem konstruktív, akkor sikertelen lesz minden próbálkozás.

A fenti problémakör is jól szemlélteti azt, amit mi a szervezetek sikerességéről gondolunk: megközelítésünk szerint a fenntartható, önjáró szervezeti működés érdekében a szervezet emberi és működési oldalát együtt kell fejleszteni, amihez testreszabott fejlesztési folyamat segítségével juthatunk el.

A tudatos szervezet- és vezetőfejlesztés az alábbi dimenziók mentén történhet meg:

Egyéni dimenzió

Az kulcsemberek és vezetők készségfejlesztésével és szemléletformálásával mind a fejlesztett emberek, mind környezetük eredményesebben tudják végezni a feladataikat. A vezetők megfelelő hozzáállása alapvető hatással van a beosztottaikra, így az inspiráló vezető motivált és összetartó csapatot tud kialakítani.

Fő szolgáltatásaink:

 • Készségfejlesztő tréningek, moduláris programok
 • Coaching új szerepre való felkészülés támogatására
 • Coaching egyéni elakadások feloldására
 • Készségfelmérő programok
 • Vezetők fejlesztése, utánpótlás felkészítés

Kultúra és jövőkép

A kultúra valójában az az értékrend, amit egy szervezet magáról közvetít, éppen ezért nagy hatással van a munkatársi lojalitásra, mindemellett egy konstruktív kultúra jelentős piaci előnyt tud jelenteni a versenytársakkal szemben. Mindehhez pedig a szervezeti jövőkép és stratégia megfelelő tisztázottsága és kommunikációja szorosan kell illeszkedjen.

Fő szolgáltatásaink:

 • Szervezeti stratégia, küldetés és jövőkép tervezése
 • Szervezeti kultúra, értékek és normák fejlesztése
 • Konstruktív szervezeti kultúra, együttműködés fejlesztése

Működés és struktúra

A fenti „soft” elemeket kiegészíti azonban mindaz a szervezeti tartalom, amit a működés fő rendszerei és folyamatai, valamint a szervezeti struktúra ad. Az önjáróság érdekében fontos, hogy mindez összhangban legyen a fentiekkel és szervezetfejlesztés részeként felülvizsgálatra, frissítésre kerüljön.

Fő szolgáltatásaink:

 • Működési modell felülvizsgálata/kialakítása
 • Üzletszerzés, értékesítés támogatása, megerősítése
 • Folyamatok mentén a feladatok, felelősségek, hatáskörök kialakítása
 • Érdekeltségi rendszerek kialakítása
 • HR folyamatok kialakítása (pl.: szervezeti karrierút, teljesítményértékelés)
 • Tudásmenedzsment rendszer kialakítása

Projekt- és csoportmunka informatikai támogatása, e-learning megoldások

Megközelítésünk szerint egyes folyamatok informatikai támogatással hatékonyabban, eredményesebben valósulhatnak meg. Hiszünk abban, hogy ezek a megoldások akkor nyújthatnak valós támogatást, ha a szóban forgó folyamatok mindenki által elfogadottak és ismertek. Rendszer bevezetési szolgáltatásaink során kiemelt figyelmet fordítunk az ügyféligények feltérképezésére, egyedi megoldások kialakítására. Lehetőség van e megoldások felhő alapú, vagy kihelyezett infrastruktúrában történő alkalmazására is.

E megoldások bevezetése nem egyszerűen informatikai projekt és rendszerbevezetés: ha jól csináljuk, az élethosszig tartó tanuláson keresztül a szervezet egészét átható, a folyamatokat és szereplőket minden szinten érintő és pozitív irányú változásokat indukáló folyamat.

Csoportmunka támogatás (MS SharePoint):

Csoportmunka portálok

 • Intranet, extranet, internet portálok kialakítása
 • Dokumentumkezelő rendszer
 • Folyamattámogatás, workflow megoldások
 • Nyilvántartó rendszerek
 • Egyedi alkalmazások, célmegoldások
 • Rendszeroktatások

Projekt- és projekt-portfólió menedzsment támogatás (MS Project, Project Server és Project Online):

 • Projektmenedzsment támogató rendszerek
 • Projekt-portfólió menedzsment rendszerek
 • Erőforrás tervezés- és nyomon követés megvalósítása
 • Projekt kontrolling megoldások
 • Integráció (ERP rendszerek, pénzügyi tervező és kontrolling rendszerek, műszaki irányítási célrendszerek)
 • Rendszeroktatások

 E-learning és képzés menedzsment:

 • e-learning és képzésmenedzsment rendszerek bevezetése
  • folyamatok kialakításának támogatása, specifikálás
  • rendszerek testre szabása, integrálása a szervezet működési környezetébe
  • egyedi fejlesztések
 • módszertani, tananyagfejlesztői képzések
 • interaktív és multimédiás e-learning tananyagok fejlesztése általános (etikai kódex, ügyfélszolgálat stb.) és egyedi szakmai témákban
  • ügyfél által adott forrásanyagból
  • kiterjedt hálózatunkon keresztül saját szakértők bevonásával
 • oktatóvideók fejlesztése a forgatókönyv írástól a kivitelezésig
  • ügyfél által adott előadó felkészítése
  • tapasztalt saját előadók bevonásával
 • informatikai témájú, rendszer-szimulációs e-learning tananyagok fejlesztése
  • képernyővideós („screen-cast”) tananyagok összeállítása
  • interaktív szimulációs tananyagok fejlesztés