Hogyan alkalmazzuk hatékonyan a vízesés modellt?

A vízesés modell hatékony alkalmazása | Szinergia Blog


Projekteket - anélkül, hogy így nevezte volna- és azok eredményeit az emberiség már az ókor óta használja. Elég, ha az egyiptomi piramisokra, vagy a hatalmas római építményekre gondolunk. Már ekkor megjelent a tudatosság, ami az elvárt eredményre, tartalomra, időbeliségre, és az emberi-anyagi erőforrások igénybe vételére vonatkozik. Az azóta eltelt időben nyilván egyre fokozódott a szükséglet a projektek becsülhetőségével kapcsolatban. 

A 20. században már megjelentek formalizált konkrét módszerek, technikák, eszközök a feladatok kézben tarthatóságának növelésére. Maga a vízesés modell az első komplett módszertanként jött létre a 60-as, 70-es években, körülbelül egyidejűleg a hadiiparban, az építőiparban, és az informatika megjelenésével a hardver- és szoftverfejlesztésben. A 90-es évektől kezdve, főleg az utóbbi területeken, megmutatkoztak hatékonysági korlátai, ami az agilis irányzatok és módszertanok kialakulásához vezetett. 

Ez a világméretű változás visszahatott a prediktív jellegű vízesés modellre is. Alkalmazási területei leszűkültek, manapság általánosságban az iteratív megközelítés vált dominánssá a projektmenedzsmentben.

Mit nevezünk vízesés modellnek?

A vízesés modell alapelve az, hogy a projektben elvégzendő tevékenységeket szakmai és projektmenedzsment szakaszokra, fázisokra osztja, ahol minden fázis végén a projektcsapat felülvizsgálja az adott fázist, majd lezárja azt. Így a vízesés modell fenntartja, hogy a következő fázisra csak akkor lehet továbblépni, ha az előző fázist felülvizsgálják és verifikálják. Idő- és költségigényes volt, ha változtatásra volt szükség, hiszen mindig az előző állapotra kellett visszalépni. 

A vízesés metódus formális és dokumentum vezérelt. A projekt során nagyszámú dokumentum előállítása biztosítja a tervezett szoftver működőképességét, és megbízhatóságát. Egy másik sajátossága a modellnek a tervezés hangsúlyossága, gondos kivitelezése. Az előre megtervezett rendszer elvileg minimalizálja a tervezési időigényt a későbbi fázisokban. 

A gyakorlatban viszont sok olyan le nem szállított, vagy leszállított, de kevésbé használt szoftverről tudunk, amelyek esetén a fő gond a specifikáció, követelmények menet közbeni változása volt. Ez az egyébként gyakori változás, egy fázis teljes újrakezdése esetén a költségek és a határidők jelentős változását, növekedését vonja maga után. Kifejezetten igaz ez akkor, ha a változtatást a projekt késői szakaszában szükséges eszközölni.

A vízesés modell fázisai rendszer-és szoftverfejlesztés esetén: 

 1. Követelmények elemzése és meghatározása (specifikáció) 
 2. Rendszer- és szoftvertervezés 
 3. Megvalósítás és egységteszt 
 4. Teljes rendszertesztelés, átvételi teszt 
 5. Üzemeltetés, működtetés és karbantartás

A fejlesztési projektek gyakori sikertelensége a modell változását, fejlődését indikálta, és módosított modellekhez vezetett. Ilyen például az átfedő fázisú vízesés, a vízeséses alprojektekkel, vagy az „inkrementális vízesésmodell” is. 

A vízesés modell alkalmazásának előnyei és hátrányai

Alkalmazásának előnyei:

 • Nemcsak a szoftverfejlesztésnél használható, hanem jól tervezhető, megvalósító jellegű végfelhasználói projekteknél kifejezetten alkalmas megközelítés.
 • A jól kezelhető és kevésbé komplex projektek esetén szabályozottan rögzíti a komplexitást, és jól átláthatóvá teszi azt.
 • Könnyen átlátható, egyfázisú fejlesztési folyamatoknál egyszerű a használata.
 • Strukturáltságot biztosít még a kevésbé képzett fejlesztők számára is.
 • Kikényszeríti a követelmények rögzítését, törekszik a nagyobb költség- és határidő módosításokat okozó változások minimalizálására a fejlesztés során.
 • Meghatározott sablont biztosít arra vonatkozóan, hogy mely módszereket használjuk az analízis, tervezés, kódolás, tesztelés és üzemeltetés során.
 • Jó ellenőrzési lehetőséget biztosít definitív mérföldkövek használatával.
 • A hibák korai fázisban való felismerése, amikor javításuk még lehetséges, és kevésbé költségigényes.
 • A projektmenedzser számára alapvető fontosságú a tervezés (fontos sikertényező) és a szereplők kiválasztása.
 • Az erőforrástervezés és a felhasználás kontrollingja átláthatóan biztosítva van.

Alkalmazásának hátrányai, kihívásai:

 • Lineáris lefolyású, így nehézkes a felmerülő problémák megoldása, jelentős költség- és időigény növekedés mellett.
 • Nem kezeli a szoftverfejlesztésben elterjedt iterációkat.
 • Nincs összhangban a szoftverfejlesztés problémamegoldó természetével.
 • Az integráció a teljes folyamat végén, egyben valósul meg. A korábban fel nem fedezett hibák ilyenkor hirtelen, együttesen jelennek meg, így felderítésük és javításuk egyaránt nehezebb feladat.
 • A megrendelő csak a folyamat végén láthatja a rendszert, menet közben nincs lehetősége véleményezni azt.
 • A minőség szintén csak a folyamat utolsó fázisában mérhető.
 • Minden egyes fázis az előző fázis teljes befejezésére épít, ezzel jelentősen megnő a kockázat.
 • A fejlesztés során a követelmények nem, vagy körülményesen módosíthatók, hiszen már az életciklus elején befagyasztjuk őket.
 • Már a fejlesztés kezdetén ismernünk kell valamennyi követelményt.
 • Elképzelhető, hogy bár a végtermék megfelel valamennyi specifikációnak, mégsem működik (pl. mert az elvárásokban vannak ellentmondások), vagy a megrendelő nem lesz elégedett az eredménnyel.
 • Dokumentum vezérelt, és túlzott dokumentálási követelményeket állít fel.
 • Az egész szoftvertermék egy időben készül, nincs lehetőség kisebb részekre osztására.

A  vízesés modell hatékony alkalmazásának lépései

A vízesés modell választása és alkalmazása elsősorban olyan projekteknél lehet hatékony, ahol a teljes körű követelmények feltárhatók és rögzíthetők, maga a terméktartalom, az adott szakma szabályai szerint biztosan megvalósítható, és a szükséges technológia is rendelkezésre áll. Amennyiben ezek a feltételek teljesülnek, maga a módszer alkalmas mind kisebb, mind nagyobb projektek sikeres teljesítésére, bár nyilván szakmánként és esetenként változó, hogy mit tekintünk kisebbnek vagy nagyobbnak.

Az előzőekből adódik, hogy a vízesés módszer alkalmazásánál kiemelt jelentőségű a megvalósíthatóság alapos vizsgálata, a követelmények beazonosítása és a teljes körű tervezés. (Erre vonatkozó régebbi globális felmérések szerint az előkészítés minősége és teljessége 60-80 %-ban meghatározza a projekt sikerét).

Menedzsment szempontból fontos a módszertan alkalmazásának teljes körű ismerete, a működési jellemzők megtapasztaltsága. A megvalósítási fázisban kritikus projektvezetői feladat a változások kezelése, felügyelete és az erre való képesség (pl. a megfelelő döntések elérésére). 

A  vízesés modell és az agilis módszertan közötti különbségek

Az agilis és a vízeséses módszertanok közötti fő különbség az, hogy hogyan tekintenek a minőség-megrendelői elégedettség és a tesztelés kérdéskörére. A vízesés modell mindig külön-külön tervezési-fejlesztési és tesztelési szakaszt definiál; ezzel szemben az agilis szoftverfejlesztés során a tesztelés rendszerint a tényleges fejlesztési (programozási) munkával egyidejűleg, vagy legalábbis ugyanazon iterációban zajlik. Ezért a jövőbeli felhasználóknak folyamatosan lehetőségük van az új részeket használatba venni, és megismerni azok működését. 

Az agilis projektmenedzsment egyes iterációiban egyaránt tartanak visszatekintő (retrospektív) és tervezési megbeszéléseket, így a felhasználónak lehetősége van a számára legjobbnak gondolt megoldás felé orientálni a fejlesztést. Ez az iteratív gyakorlat a vízesés modell scope-határidő-költség szemléletmódjával szemben, a jövőbeli termékhasználatot és annak felhasználói elégedettségét helyezi előtérbe. 

Megrendelői oldalon azonban nem mindig van meg az agilis működést megvalósító önjáró csoport döntési felhatalmazása, ragaszkodnak a hagyományos fogalomrendszerhez, szerepekhez és folyamatokhoz, ezért kialakultak un. hibrid módszertanok, amelyekben mindkét módszertan elemei megtalálhatók (lásd pl. projektvezetői szerep, mérföldkövek, stb.).

Összegzés

Az elmúlt két évtizedben a projektmenedzsment módszertanok terén is sok változás történt, ahogy az előző pontokból is kiderülhetett. Manapság már tudatos döntést igényel, hogy egy adott feladathoz, projekthez melyik módszertant választjuk. Van olyan projekttípus, ahol a vízesés megközelítés teljességgel megfelelő, ugyanakkor terjed az iteratív módszertani megoldás, és van ahol egyértelműen az agilis megoldás a célravezető. Ez utóbbi, az agilis megközelítés már nem csak egy fejlesztési metódus, hanem szervezetfejlesztési kérdéssé is vált. 

A legkülönfélébb ágazatokban vannak már példák a szervezetek agilissá való alakítására, vagyis agilis transzformációra. Ez a folyamat egyben kultúraváltást is feltételez, illetve jelent. Nem véletlen, hogy elsősorban olyan szervezetek vállalkoznak erre, ahol már az IT fejlesztés is agilis módon történik.

Kapcsolódó szolgáltatások

Kapcsolódó blogbejegyzések