A McKinsey 7s modell

Tudástár / Blog / A McKinsey 7s modell


„A szervezeti kultúra megeszi a stratégiát reggelire…” (Peter Drucker)

Közös értékek, szellemi örökség, stratégia, küldetés, szervezeti kultúra, stílus, hiedelmek, rituálék vagy akár történetmesélés. Véletlenszerű szavak, vagy egy tudatos fejlesztési munka megszokott szakzsargonjai? A helyes válasz megtalálása a Szinergia.hu látogatóinak már könnyű lehet… Gyakorlott tanácsadók is nehezen boldogulnak egy-egy szervezet fejlesztésesével, különösen akkor, ha nehéz megtalálni a viszonyítási alapot. Időt kell szánni a helyzet elemzésére, a kiinduló pont megismerésére és az elérendő célok meghatározására. A módszerek közel ötven éve rendelkezésre állnak, természetesen folyamatosan fejlődve, finomodva, gyakran egymással keveredve hasznosítjuk őket a munkánk során. A következő cikkben részletesen kitérünk a legismertebb elemzési modell, a „vidám atom” előnyeire.

A McKinsey 7s modell bemutatása:

A McKinsey 7s modell egy népszerű keretrendszer, amelyet leggyakrabban a szervezet menedzsmentje használ a vállalatuk belső szerkezetének értékeléséhez és a változások elindításához. A modell hét összefüggő elemből áll: stratégia, szerkezet, rendszerek, megosztott értékek, képességek, személyzet, stílus. A továbbiakban bemutatjuk, hogy mire szolgál a modell, hogyan működik, és miért hasznos a szervezetek számára.

A modellt és annak elméleti hátterét Tom Peters és Robert Waterman dolgozták ki, illetve publikálták az 1980-as években. A szerzők arra törekedtek, hogy egy olyan modellt alkossanak meg, amelyik a kortárs amerikai és japán menedzsment elméletet írja le, foglalja keretbe, és feltárja az azok közötti különbségeket, illetve hasonlóságokat. Abban az időben a technológia hatalmas fejlődésen ment keresztül – gondoljunk a telekommunikáció és a média fejlődésére – viszont a szervezetek az 1980-as években még alig változtak. Ennek következtében mind egyre erősebb lett annak az igénye, hogy a szervezetek és ezzel együtt a szervezetelméletek a technológiai változásokat követve jelentősen átalakuljanak.

Mi a McKinsey 7s modell? 

A modell egy menedzsment eszköz, amely szisztematikus módszert nyújt egy szervezet belső működésének megvizsgálására. Célja, hogy a szervezeteknek segítsen megismerni és értékelni a belső működés összhangját, vagy akár azok eltéréseit, annak érdekében hogy, hatékonyabbá tegye a működést.

A modell hét eleme a következő:

 • Stratégia: Az a tervezés és döntéshozatal, amely irányítja a szervezet cselekedeteit, és meghatározza a céljait.
 • Szerkezet: A formális és informális megállapodások, amelyek meghatározzák, hogy a feladatok hogyan vannak megosztva és csoportosítva a szervezetben.
 • Rendszerek: A folyamatok és eljárások, amelyeket a szervezet használ a tevékenységeinek végrehajtására.
 • Értékrendszer: A hitvallás, elvek és attitűdök, amelyeket a szervezet tagjai közösen tartanak.
 • Képességek: Azok a képességek és kompetenciák, amelyek szükségesek a szervezet számára a tevékenységek hatékony végrehajtásához.
 • Személyzet: Az emberi erőforrás, beleértve a vezetőket, a munkatársakat és a munkavállalókat.
 • Stílus: Az a vezetési filozófia és hozzáállás, amelyet a vezetők alkalmaznak a szervezet irányításában.

A modell segítségével a szervezetek megvizsgálhatják, hogy a hét elem egyensúlyban van-e, és ha nem, akkor milyen változtatásokat kell végrehajtani. A modell alkalmazásával a szervezetek képesek lehetnek megérteni, hogyan befolyásolják az egyes funkciók egymást és ezek hogyan hatnak az eredményekre.

Miért hasznos a McKinsey 7s modell?

A McKinsey 7s modell segítségével a szervezetek képesek jobban ellenőrizni saját működésüket, és megtalálni a továbbfejlődési lehetőségeket. Hasznos lehet a modell alkalmazása akkor is, ha a menedzsment eleve változásokat tervez, hiszen a segítségével pontosabban meg lehet határozni, hogy melyik elemre milyen mértékű változást tervezzünk.

Végül elengedhetetlenül fontos, hogy a modell használatával a szervezetek képesek ellenőrizni a változások hatását és megérteni, hogyan befolyásolják egymást a hét elemre gyakorolt hatások. Azaz a modell segítséget nyújt abban is, hogy a változtatásokat úgy hajtsák végre, hogy azok ne befolyásolják negatívan a szervezet működését.

Hard és soft skillek a McKinsey 7s modellben 

A modell hét eleme két kategóriába tartozik: kemény tényezők (hard elements) és lágy tényezők (soft elements).

A kemény tényezők az alábbiak:

 • Stratégia
 • Szerkezet
 • Rendszerek

Ezek a szervezet szilárd alapjait képezik, és konkrétan definiálhatók. Azaz, ezek az tényezők konkrét döntésekkel, szabályzatokkal, rendszerekkel, illetve folyamatokkal vannak meghatározva.

A lágy tényezők az alábbiak:

 • Értékrendszer
 • Képességek
 • Személyzet
 • Stílus

Ezek az tényezők kevésbé konkrétan határozhatók meg, inkább a szervezet kultúrájára, értékeire, személyekre és képességeikre vonatkoznak. Sokkal inkább érzékenyek a változásokra, és nehezebben mérhetők, mint a kemény tényezők.

A McKinsey 7s modell belső vagy külső elemzésre szolgál?

A modell egyértelműen belső elemzési eszköz, amely segítséget nyújt a szervezet belső működésének megértésében és javításában. Az elemzés a szervezet belső elemeit vizsgálja, például a stratégiát, személyeket, stílust, rendszereket, stb. Ennek segítségével a szervezetek megtalálhatják a lehetőségeket a hatékonyság növelésére, és a céljaik elérésére. Az elemzést nem a szervezet külső környezetére például a versenytársakra, piaci trendekre, stb. szolgálja.

Hogyan érdemes használni a modellt?

A McKinsey 7s modell használatához először a szervezet jelenlegi helyzetét kell feltérképezni, ami magában foglalhatja a szervezet céljainak, stratégiáinak és folyamatainak értékelését. Az értékelés során különös figyelmet kell fordítani a 7 elemre, hogy megértsük hogyan hatnak egymásra és hogyan befolyásolják a szervezet működését.

Miután megértettük a jelenlegi helyzetet, a McKinsey 7s modell használatával javaslatokat tehetünk a változtatásokra, amelyek növelhetik a szervezet hatékonyságát. A javaslatokat a modell 7 elemének egyensúlyának fenntartása szerint kell meghatározni, hogy biztosítsuk a szervezet összhangját és eredményességét.

Végül a McKinsey 7s modell alkalmazásával követni kell a változtatásokat és értékelni kell a szervezet eredményeit, hogy biztosítsuk a változtatások valóban növelték a hatékonyságot.

Hogyan hat a vállalati teljesítményre a McKinsey 7s modell alkalmazása?

A modell alkalmazása bizonyítottan pozitív hatást gyakorol a vállalati teljesítményre az alábbi pontokban:

 • Jobb összhang: A modell segít a szervezet belső elemeinek (stratégia, személyek, stílus, stb.) összhangjának megteremtésében, ami növeli a szervezet hatékonyságát és eredményességét.
 • Igazodás: Az elemzés segítségével a szervezetek jobban igazodhatnak a céljaikhoz, és fenntarthatják a belső tényezők (stratégia, személyek, stílus, stb.) összhangját.
 • Jobb működés: Az elemzés segítségével a szervezetek megtalálhatják a lehetőségeket a belső működés javítására, például a rendszerek optimalizálásával, a személyek képességeinek fejlesztésével stb.
 • Folyamatos fejlesztés: A modell alkalmazásának folyamatosan ismétlődő folyamata segítséget nyújt a szervezetnek a folyamatos fejlesztésben, és a hatékonyság fenntartásában.

Dióhéjban a McKinsey 7s modell

Az atomként is ábrázolt modell egy elemzési eszköz, amely a szervezet belső működését vizsgálja. A modell 7 elemre fókuszál: stratégia, személyek, stílus, skillek, rendszerek, szerkezet és szemlélet. Az tényezők együttesen határozzák meg a szervezet működését és eredményességét. A McKinsey 7s modell használatával a szervezetek megérthetik, hogy hogyan hatnak egymásra a belső tényezők, és hol van szükség a hatékonyság javítására. A modell alkalmazásával a szervezetek jobban igazodhatnak saját céljaikhoz, és hatékonyabban működtethetik belső rendszereiket, a szervezetük belső életét. A McKinsey 7s modellt széles körben használják a nemzetközi nagyvállalatok szervezeti átalakításában és folyamatos fejlesztésében, visszamérésében. Hatékony eszköz a szervezetek számára, amely lehetőséget biztosít nehezen mérhető folyamatok megértésében, tudatos szervezésében.

Címkék: