A jó projektmenedzser 4 ismérve


A projektmenedzselés összetett feladat, összetett személyiséget igényel. A projektmenedzser felelőssége a projektek sikerre vitele. Feladatköre számos kompetenciát igényel, amelyek elengedhetetlenek a sikerhez.

A jó projektmenedzser 4 ismérve

Mi egy projektmenedzser feladata?

Fontos, hogy a feladatokat a felelősségből vezessük le, ami jelen esetben a projekt sikerre vitele. Ehhez szükséges a projekt tartalmát, ütemezését és költségeit, az ügyfél elégedettségét és még számos tényezőt figyelembe vennünk, és ezek prioritása is változhat projektről projektre.

A projektmenedzser feladatai közül érdemes nagy hangsúlyt fektetni az együttműködésre, hiszen ez egy kulcstényező a projekt megvalósulási folyamatában. Első lépésben fel kell mérni az érintetteket, azaz a stakeholdereket, akik valamilyen módon kapcsolódnak a projekthez. Ez a lista végtelenül hosszú lehet, így egyfajta szűrőt kell alkalmazni, amely megmutatja, kivel milyen típusú kommunikációt érdemes folytatni. Van, akikkel napi szintű, személyes kapcsolat szükséges és vannak olyan érintettek, akikkel a tömbösített kommunikáció célszerű.

Milyen képességekkel és készségekkel kell rendelkeznie egy jó projektmenedzsernek?

A jövő projektmenedzserinek képességeit és készségeit hasonló dimenzióban kell figyelni és értékelni, mint ahogy pár évvel ezelőtt is tettük. A különbség csupán az arányokban rejlik.

Bizonyára kellenek olyan hard skillek, amelyek kifejezetten a metodológiára fektetik a hangsúlyt, a folyamatok oldaláról fogják meg a projektmenedzsmentet. Ezeket a Project Management Institute: Project Management Body of Knowledge könyvéből könnyen elsajátíthatják azok, akik papíron szeretnék megismerni a projektmenedzsment rejtelmeit.

Azonban ez nem elég!

projektmenedzer képességek és készségek

Az akadémikus tudás mellett a terepmunkára is fókuszálni kell a siker érdekében. Ez azt jelenti, hogy a tanultakat a gyakorlatban is tudni kell alkalmazni, amihez évekre lehet szüksége egy tehetséges, megfelelő hard skillekkel rendelkező menedzsernek is.

A hard skillek mellett a soft skillek, azaz a szociális készségek is a jó projektmenedzserek ismérvei közé tartoznak. Ezek azok a készségek, amelyek nehezen tanulhatók, azonban bizonyos határig fejleszthetők. Az egyik legfontosabb soft skillként kell kiemelni azt, hogy a projektvezető képes legyen motiválni az embereit. Tudnia kell, hogy milyen személyiségtipológiák léteznek, illetve, hogy melyik típusra mi hat motiváló erőként.

A soft skilleken belül külön kiemelnénk a leadership skilleket, hiszen egy jó projektvezetőnek tudnia kell, hogyan irányítsa a projektet és az azt alkotó csapatot. A projektmenedzsernek mindenek előtt a különböző emberekből álló csoportot egy homogén csapattá kell formálnia, ami hatalmas energiát adhat a projektnek és kevesebb stresszel jár a projektvezetőnek. A leadership skillek jelentőségét növeli az is, hogy a projektmenedzselés egy korlátozott felhatalmazású vezetési típus. A projektmenedzserek a legtöbb esetben azzal küzdenek, hogy őket a csapattagok nem minden esetben ismerik el vezetőként, nem úgy tekintenek rájuk, mint közvetlen feletteseikre. Ebből kifolyólag nagy hangsúlyt kell fektetniük arra, hogy jó vezetők, leaderek legyenek, és tekintélyt nyerjenek a csapattagok körében.

Az el nem fogadásuk gyakran egyenesen arányos azzal, hogy mennyire értenek az adott szakmához, iparághoz, ahol a projektet vezetik. A szakmaiság nem feltétlenül jelenti azt, hogy a legapróbb részleteket is érti a projektmenedzser, sokkal inkább az egyéni attitűd a meghatározó. Fontos, hogy látszódjon, szeretné megérteni a szakmát és elmélyedni annak fontosabb, a projektet meghatározó részeiben. Ezzel támogatható az érintettekkel való együttműködés és valószínűbb a projekt sikeres végrehajtása is.

Végül, de nem utolsó sorban a projektekre szükséges is tekinteni, szem előtt kell tartani azt a tényt, hogy üzleti szempontból minden projekt egy befektetés egyben. Ehhez szükséges a projektvezetők üzleti kompetenciája, amellyel támogatni tudják a szponzorok üzleti céljait.

Hogyan fejleszthetők a projektmenedzseri képességek és készségek?

A képességek és készségek fejlesztése érdekében minden módot be kell vetni, ami a projektmenedzserek számára elérhető. Az első és a legfontosabb, hogy a fejlődés érdekében egyéni motivációval kell rendelkezni, olyan attitűd szükséges, amellyel az egyén be tudja bizonyítani, hogy készen áll a feladatra. Ha a motiváció megvan, akkor különböző e-learning anyagok, Youtube vagy TEDx videók segíthetik az egyéni tanulást. A legjobb azonban az, ha egyből mélyvízbe kerülnek a projektmenedzserek és a terepen tanulják meg a projektek vezetését. Ezen felül számos képzés áll rendelkezésre, amelyek legtöbbször gyakorlatorientáltan adják át a legfontosabb tudnivalókat.

A fejlődés mellett számos olyan tényezőt tudunk felsorakoztatni, amelyek hozzájárulnak a projektmenedzserek és a projektek sikeréhez. Általános szabály azonban, hogy a projektmenedzsereknek a teljes munkaidő 90%-át kommunikációval kell töltenie, fontos, hogy ne vesszen el a technikai részletekben, hanem intenzíven kommunikáljon a projekt érintettjeivel. A szervezet oldaláról érdemes odafigyelni arra, hogy a projektmenedzser ne önálló harcosként küzdjön a projektért, hanem egy megbízható, támogató csapat álljon mögötte.

Projektmenedzser képzések a Szinergiánál

A jelen és jövő projektmenedzsereinek mind a négy területen, tehát a soft és hard skillek, a szakmaiság, valamint az üzleti gondolkodás tekintetében is képezniük kell magukat a sikeres projektek érdekében. A Szinergiánál leginkább a soft és hard skillek fejlesztésére koncentrálunk, mind tradicionális, mind agilis környezetben. Példaként A sikeres projektmenedzsment módszertani alapjai képzésünk a belépő szint a projektmenedzsment világába, míg A sikeres projektvezető soft készségei képzést már tapasztalt, gyakorlottabb szakembereknek ajánljuk, akik a leadership képességeiket fejlesztenék akár tradicionális, akár agilis környezetben.

A Szinergia az amerikai Project Management Institute (PMI) regisztrált oktató partnere, továbbá az első hazai Authorized Training Partner (PMI-ATP). Képzéseink, sőt Trénereink is szigorúan auditáltak a PMI által. Folyamatos továbbképzést és hivatalos tananyagokat kapunk. Ezek az előnyök még kézzelfoghatóbbak akkor, ha valamely nemzetközi projektmenedzsment minősítésre minket választanak vizsgafelkészítőként.

Jelenleg az alábbi PMI minősítések megszerzését támogatjuk képzésekkel:

  • Certified Associate in Project Management (CAPM): A CAPM képzésünket azoknak a kezdő projektmenedzsereknek, vagy projekttagoknak ajánljuk, akik a szakma elején járnak, nincs több év tapasztalatuk, de dolgoztak már projekteken. A képzésen való részvétel nem igényel előképzettséget.
  • Project Management Professional (PMP): A PMP képzést azoknak ajánljuk, akik már több évet dolgoztak projektvezetőként, nem kell bizonyítaniuk, hogy jó projektmenedzserek, azonban szeretnének nemzetközi elismerést szerezni. A PMP képzés a vizsgára fókuszálva készíti fel a projektvezetőket a professzionális project manager minősítés megszerzésére.
  • Agile Certified Practitioner (ACP): Az ACP minősítés azt bizonyítja, hogy a már PMP minősítéssel rendelkező projektmenedzserek agilis környezetben is meg tudják állni helyüket.
  • Professional in Business Analysis (PBA): az üzleti elemzői munkakör számos ponton találkozik a projektmenedzseri szerepkörrel, az utóbbi időben reflektorfénybe kerül. A PBA minősítés jó választás lehet azoknak, akik ebben a szakmában kívánnak hosszú távon érvényesülni.

A Szinergia képzéseken a résztvevők az elméleti tudásanyag elsajátítása mellett saját élményű képzési formában, szimulált projekthelyzetek során tanulhatnak. A képzéseken PMI pecséttel ellátott oklevél szerezhető, amely a későbbiekben jelentősen megnöveli a projektmenedzserek helyzetét a munkaerőpiacon. 

A projektmenedzser tanfolyamokat szakmailag elismert trénerek tartják, akik saját tapasztalataikkal és példákkal színesítik a képzéseket, amelyek ezáltal könnyebben fordíthatóak le a napi gyakorlat nyelvére. Nyílt képzéseinket Budapesten, a Törökvész úti irodánkban, kihelyezett képzéseinket az ügyfelek igényei szerinti helyszínen tartjuk meg.

Jó projektmenedzser az, aki sikerre viszi projektjeit, ehhez választja ki a megfelelő eszköztárat, s ezt a projekten belül is az adott helyzetre és személyre szabja. Ehhez az összetett munkakörhöz folyamatosan képeznie kell magát. Ezt sokféleképpen teheti, a Szinergia Kft. a hazai legszélesebb projektmenedzsment tartalmú képzési kínálatával tud ehhez hozzájárulni.

Kapcsolódó szolgáltatások

Kapcsolódó blogbejegyzések