Agilis képzések

Tudástár / Blog / Agilis képzések


Kinek ajánljuk agilis képzéseinket?

Agilis környezetben dolgozik, mélyítené tudását az alkalmazható módszerek körében? Transzformáció kapcsán érintett és új munkakörnyezetben kell helytállnia? Vagy csak széleskörűbb tapasztalatot szeretne a projektmenedzsment módszertanokban?

A manapság elterjedőben lévő megközelítés alkalmazása kihívásokat rejt magában, korábbi gondolkodásunkat és eszköztárakat fejlesztenünk kell, hogy az agilitás nyújtotta előnyöket elérhessük. A Szinergiában a projekt környezetben dolgozók számára számos különféle módszertani és soft képzést biztosítunk, tanácsadóink valódi projektek vezetésében is jártasak, így a tréningjeink minta példákon keresztül, tapasztalt moderátorok segítségével teszik lehetővé a résztvevők számára a tapasztalati tanulást. Az alábbiakban az agilis működés kapcsán felmerülő módszertani, szemléletformáló és szerepkör specifikus képzéseinkről olvashat bővebben.

Agilis képzések a Szinergiánál

Agilis működés a gyakorlatban: Az agilis szemlélet kialakítását célzó program résztvevői betekintést nyerhetnek az agilis környezeti működésbe, mind szervezeti, mind projektmenedzsment aspektusban. 

Alapozó és haladó képzések agilis témában

 • szemléletformáló, alapozó képzéseinken az agilis működés alapját képező értékekkel, normákkal és megközelítési módokkal foglalkozunk, mely tudást és tapasztalatot tovább víve a résztvevők egy kezdeti transzformációban, agilis szervezetben sikeresen tudnak majd alkalmazkodni, támogatni a változásokat a szervezetben.
 • A haladó, módszertan fókuszú képzéseinken komplexebb problémák, projekt helyzeteket megoldásaival foglalkozunk, így aki munkájában is agilis módszerekkel dolgozik, projektekben érintett, számos jó gyakorlatot és praktikus megoldást sajátíthat el a képzéseken, amellett, hogy az emberi, normatív tényezők szerepével is tisztába kerül.

  A projekt módszertanok mellett a különböző keretrendszerekben működő szerepkörök számára is nyújtunk támogatást a módszertanok alkalmazásának áttekintésével és az alkalmazást lehetővé tevő soft skill fejlesztésével.

  A képzéseinken résztvevők visszajelzései alapján tudjuk, hogy a legnagyobb érték számukra a gyakorlatok során kapott lehetőség az elmélyülésre. Sűrített, valós helyzeteket szimulálunk, ahol saját élményen keresztül van lehetőség a tanulságok levonására. Ez garantálja, hogy a tanultak jóval mélyebben épülnek be a résztvevőkbe, mint egy frontális típusú képzés esetén, ahol ugyan kognitív szinten elérhető lesz az információ, ami elhangzott az oktatáson, azonban a készség szintű alkalmazáshoz már gyakorlás szükséges.

Agilitás szervezetben és a projektmenedzsmentben

Az agilis megközelítést manapság két fő esetben szoktuk emlegetni; egyik esetben az egyre gyakoribbá váló igény kapcsán az agilis szervezeti működésre, a második esetben pedig konkrét projektek kezelése kapcsán.

Az agilis módszertan lényege

A megközelítés az együttműködésre, a folytonos fejlesztésre és az ügyfelek számára értéket adó eredményekre fókuszál, legyen szó szervezeti vagy projekt szintű működésről. Agilis megoldások, agilisan kezelt projektek esetén az ügyfelek igényéből indulunk ki, ezen igények mentén készül el a vízió, majd a vízió elérését támogató magas szintű terv. A vízesés módszertantól eltérően agilis tervezés során nem készül részletes, előzetes ütemterv, ezzel biztosítva lehetőséget a változások, újítások beépítésének. Ebből is következik tehát, hogy agilis módszertant abban az esetben érdemes választanunk, ha várhatóan újszerű, változó technológiával, környezettel kapcsolatban kell komplex megoldást szállítanunk.

Az agilis keretrendszer

A változó feltételek mellett számos agilis módszertan fix keretrendszert javasol alkalmazásra, hogy ezen feltételek kezelése követhető, optimális módon történjen bizonyos mértékű kiszámíthatóságot adva. A működési keretrendszereken belül számos módszertani eszköz áll rendelkezésre, melyek használata érett agilis működés során eltérő lehet, attól függően hogy a folyamatban jelentkező megoldandó helyzet mit kíván meg, azonban fix módszertani felépítéssel is lehetséges a projektek megvalósítása.

Az agilis csapat

Fontos említést tenni az agilis csapatról, melynek fő jellemzője, hogy önszerveződő, széleskörű kompetencia halmazt tud lefedni és elejétől a végéig felelős a megvalósításért. Látható tehát, hogy vízesés módszertanban megszokott projektmenedzseri szerep itt kevésbé válik hangsúlyossá, hiszen az agilis csapat látja el a projektmenedzseri feladatok jelentős részét. 

A legtöbb agilis csapatban megjelenik azonban egy olyan szereplő (gyakran Product Owner névvel illetve), aki a termék átfogó ismeretéért, ügyfélkapcsolattartásért és igénykezelésért felelős.

Az üzleti és termék perspektíva mellett fontos a megfelelő folyamat és döntési rendszer alkalmazása, csapatműködés és egyéni fejlődés is, így az agilis csapatokban rendszerint található egy további szereplő, aki mindezekért felelős (általában Scrum Master vagy Agilis Coach megnevezéssel).

Összefoglalóan az agilitásról

Az agilis működés vonatkozhat megoldás vagy projekt szintre, program és portfólió szintre abban az esetben ha több, párhuzamos projekt is valamilyen agilis módszertan mentén zajlik, valamint szervezeti szintre, amennyiben a projektszerű működés mellett egyéb területek is agilis keretben működnek. Vannak olyan esetek, helyzetek, környezeti adottságok, amikor azt mondhatjuk, hogy módszertani szinten előnyösebb tradicionális vagy hibrid módszereket alkalmazni. Ilyen esetekben sem kizárt, hogy az agilis szerveződésű, kultúrájú modellek ne lennének alkalmazhatók. Az agilis megközelítés kulturálisan egy kevésbé hierarchikus, önszerveződő struktúrát támogat, mely elégedettebb, felelősségteljesebb, eredményesebb kultúrát teremthet.

Agilis projektmenedzsment képzések a Szinergiánál

Az Agilis témájú képzéseink egyaránt támogatják az egyént, a csapatot és a projektet, valamint a szervezeti szintű működést. A képzések mindegyike a manapság igen vágyott agilis állapotot és az oda vezető utakat mutatja be a résztvevőknek úgy, hogy gyakorlati feladatokon keresztül tapasztalhatják meg, milyen megközleítésbeni és eszköz szintű eltérésekket kell mesterien művelniük, hogy az agilitás nyújtotta előnyöket -, a rugalmasságot, a változáskezelést, az önszerveződést – munkáik során is tapasztalják. A témában tartott minden képzésünkön mintaprojekteket, projekt helyzeteket veszünk alapul, melyekben hangsúlyos részt kap többek között:

 • a projektben érintettek igényeinek gyűjtése és kezelése,
 • a projekt keretek és módszertanok kialakítása,
 • a tervezés, feladat management és nyomonkövetés,
 • a folytonos fejlesztés és ennek eszközei, valamint
 • az ezekhez szükséges agilis eszközök és ceremóniák.
Címkék: ,