Scrum módszer útmutató

A dinamikusan változó környezetünk megköveteli, hogy a vállalatok gyorsan reagáljanak a felmerülő igényekre, az ügyfelek sokszor nehezen definiálható követelményeire. Az agilis szemléletmód és a Scrum keretrendszer ismerősen csenghet azoknak, akik a hagyományostól eltérő módon menedzselik az egyes projekteket. Sok esetben nem tudjuk pontosan meghatározni, hogy melyik az a határvonal, amely elválasztja ezt a kettőt. Bejegyzésünkben bemutatjuk az agilitás és a Scrum közötti különbséget, valamint betekintést nyújtunk a keretrendszer működésébe.

Scrum módszer útmutató

Scrum módszer bemutatása

Az agilis szervezetek képesek a gyorsan változó környezetben való rugalmas alkalmazkodásra úgy, hogy eredményes és fokozott ügyfél-elégedettséget érnek el. Míg az agilitás egy 12 alaptézisre épülő szemléletmód, addig a Scrum egy sokkal szűkebb halmazt képviselő keretrendszer. A Scrum agilis elvekre alapozva definiálja, hogy milyen szerepköröket kell betölteni, milyen ceremóniákat és meetingeket kell tartani, és hogy mely dokumentumok segítik a munkát.

A Scrum keretrendszer nem határoz meg mindent, amire szükségünk lehet a projektmenedzsment során, sok esetben szabadságot hagy az eszközök használatát illetően. Ez alapján definiálható a Scrum, amely egy dinamikusan változó környezetben, nem jól strukturált igényrendszerben működő, komplex problémákat feltáró és megoldó keretrendszer.

A Scrum módszer működése a gyakorlatban


A Scrum keretrendszer három fő szereplőt foglal magába:

  • Product Owner: a megbízói igények feltárásáért, követelményekké formálásáért és azok teljesüléséért felelős személy. A Product Owner tehát egyfajta összekötő kapocsként működik a megbízó ügyfél és a Scrum csapat között. A sprintek során elsődleges feladata, hogy egy olyan product backlog álljon elő, ami tartalmazza a megbízó ügyfél igényeit. A Product Owner felelőssége, hogy szem előtt tartsa a projekt vízióját, amely pontosan definiálja a projekt célját.
  • Scrum Master: az ő felelőssége, hogy a csapat a scrum ceremóniákat tartva, megfelelő ütemben dolgozzon. A Scrum Master feladatai közé tartozik a scrum keretrendszer átültetése a gyakorlatba, a csapat menedzselése és motiválása. Emellett fontos, hogy technikai rálátással, domain szintű tudással is rendelkezzen, hogy megfelelően meg tudja oldani a felmerülő problémákat. Kiemelkedően fontos teendője, hogy figyelje a csapaton belüli együttműködéseket és ellenőrizze a szükséges környezeti feltételeket. A Scrum Masternek olyan soft skillekkel kell rendelkeznie, hogy többek között képes legyen a konfliktuskezelésre és a csapattagok motiválására.
  • Csapat: A Scrum fejlesztőcsapat nem úgy működik, mint a hagyományos projektmenedzsment során, hiszen nincs jelen főnök-beosztott viszony. A csapattagok magas fokú felelősséget vállalnak munkájukért, ők döntik el, hogy a következő sprintekben milyen munkát tudnak bevállalni. A csapattagoknak fontos feladatuk, hogy megtanuljanak ezzel a felhatalmazással élni, és önjáró szervezetként működni.

A szereplők mellett a keretrendszer meghatározza a szükséges ceremóniákat, amelyek betartása elengedhetetlen a megfelelő működéshez:

  • Sprint: 1-4 hetes időszak, amely során a csapat a termék inkrementumon dolgozik.

  • Sprint tervezés: az adott sprint elején a csapat a Product Ownerrel egyeztetve megtervezi, hogy a következő iterációkban a projekt mely elemén fog dolgozni, valamint pontosan definiálja, hogy milyen átvételi kritérium mentén fogja késznek tekinteni az adott inkrementumot.

  • Daily Standup: napi 10-15 perces megbeszélés, amely kontrollálja a működést. A daily standupok során a csapattagok beszámolnak az aktuálisan elvégzett és folyamatban lévő teendőikről.

  • Retrospektív: az adott sprint végén esedékes értékelés, amely tartalmazza az inkrementumok teljesülésének ellenőrzését és az együttműködés közös értékelését.

A Scrum módszer előnyei és hátrányai

A Scrum keretrendszer olyan agilis környezetben működik hatékonyan, ahol nem tudjuk előre megtervezni a projektjeinket. Ehhez természetesen szükség van arra, hogy megtartsuk a ceremóniákat és hangsúlyt fektessünk a szerepkörök megfelelő betöltésére is. A Product Owner szerepének köszönhetően a csapat folyamatos visszajelzést kap a munkáról a megbízótól, így azonnal reagálni tudnak a változó igényekre és képesek a fejlődésre. Emellett a működést segíti, hogy a daily standupok olyan környezetet teremtenek, amely támogatja a csapattagokat a problémamegoldásban.

A Scrum keretrendszer kihívásokkal is jár a projekttagok számára. A folyamatosan felmerülő újabb megbízói igényektől függően változhat a projektek összetétele, így könnyen előfordulhat, hogy kicsúszik a csapat a határidőből. A keretrendszer szakképzett és elkötelezett csapatot igényel, amelynek tagjai szem előtt tartják a projekt célját úgy, hogy eleget tesznek a keretrendszerben foglaltaknak.

Nem szabad szó nélkül elmennünk a Scrum bullying jelenség mellett sem, amely szembe megy az agilis alapelveknek. Ez a jelenség röviden annyit takar, hogy nem megfelelő környezetbe akarják bevezetni a Scrum logikát, nagyon erőltetik ezt a működést akkor is, ha nincsenek meg a szükséges feltételek. Ilyenkor a vezetők nem hallgatják meg a csapat tagjait, egzakt módszerekhez ragaszkodnak, rugalmatlan és szigorú feltételeket támasztva előttük. A Scrum keretrendszer tehát csak megfelelő környezetbe implementálható, ne kényszerítsük rá vállalatunkat az agilis transzformációra, ha a működés azt nem teszi indokolttá.

Agilis képzések a szinergiánál

A Scrum keretrendszer elméletének elsajátításához nincs szükség kiemelt képzésre, hiszen ezek az alapok a hivatalos Scrum Guide-ból is megtanulhatók. A Szinergia képzések sokkal inkább a gyakorlatba átültethető, a működéshez elengedhetetlen tudásra fektetnek hangsúlyt. Tréningjeinken a soft skillek elsajátítását helyezzük fókuszba, amelyek nélkülözhetetlen képességek a Scrum keretrendszer alkalmazásához, a Scrum Master szerepkör betöltéséhez.

Összegzés

A Scrum keretrendszer olyan szerepköröket, ceremóniákat és munkaanyagokat definiál, amelyeket nem változtathatunk meg a működés során. Ezzel ellentétben szabad teret kapunk az eszközök kiválasztásában, így hatékonyan vihetjük sikerre az egyes projekteket. A Szinergia képzések hangsúlyt fektetnek a Scrum Master szerepkör betöltéséhez szükséges legfontosabb képességekre és segítik a Scrum keretrendszer működésének elsajátítását.

Kapcsolódó szolgáltatások

Kapcsolódó blogbejegyzések