Projektmenedzsment érettség modell


Mérje fel cége projektmenedzsment

érettségi szintjét! 

A projektmenedzsment sikeressége több tényezőtől függ, mely tényezők érettsége szervezetenként eltérő lehet, attól függően, hogy a szervezet mekkora hangsúlyt fektet a projektekre, mennyi ideje foglalkoznak az alap üzleti tevékenységtől eltérő feladatokkal, ezek mekkora volument tesznek ki, és függ még az ezen feladatokat végző szereplők jártasságától, kapacitásától, valamint a szervezeti attitűdtől, elkötelezettségtől. 

Amikor egy szervezet úgy dönt, fejlődni szeretne, a célok kitűzésekor érdemes megvizsgálnia, hogy mi a jelenlegi működésének sajátossága, melyik az a részterület, ahol beavatkozásokat tud eszközölni. Ezen diagnosztika strukturált és áttekinthető véghezviteléhez nyújt segítséget a Szinergia Projektmenedzsment Érettség Modellje.

Szinergia Projektmenedzsment Érettség Modell

Az alábbi modell az amerikai PMI (Project Management Institute) nemzetközi sztenderdjei mentén a hazai környezetek és sajátosságok figyelembevétele mentén készült.

A modell 4 kulcsterületet fogalmaz meg egy szervezet projektmenedzsment érettségének kapcsán, és minden területen 5 érettségi szintet állít fel. A 4 terület a Szervezet, a Kompetencia, a Módszertan, valamint a Digitalizáció területe.

Az alábbiakban részletesebben is megismerheti modellünk 4 kulcsterületét és egy rövid szervezeti öndiagnózist végezve felmérheti, hogy vállalata milyen érettségi szinten áll jelenleg projektmenedzsment szempontból.


Személyre szabott projektmenedzsment érettség felmérés


Ha szeretne egy személyre szabott cselekvési tervvel kiegészített, átfogó képet kapni szervezetéről, töltse ki 9 pontból álló kérdéssorunkat, melyben a 4 területet részletesebben kibontva, a szervezeti attitűd mérésével kiegészítve készítjük el a vállalati helyzetfeltárást.

A kérdőív kitöltését követően minden válaszadó számára biztosítunk egy egyéni, díjmentes konzultációs alkalmat, ahol lehetőséget nyújtunk az érettség növeléséhez szükséges rövid és hosszútávú teendők részletesebb átbeszélésére.

A projektmenedzsment érettség dimenziói

Az alábbiakban láthatja a modell kulcsterületeinek szintenkénti leírását, amely segítségül lehet egy öndiagnózis fellálításához vagy a szervezet továbbfejlesztésének támogatásához.

Szervezet

A projektérettség vizsgálatakor mérvadónak tekintjük, hogy a szervezet képes-e rendszerszinten, magas színvonalon működtetni a projektmenedzsmentet, tisztázott-e a projektben résztvevők szerep- és hatásköre, illetve hogy hogyan kezeli a változásokat.

Optimalizált szervezeti szint

Integrált szervezeti szint

Sztenderdizált szervezeti szint

Operatív szervezeti szint

Ad-hoc szervezeti szint

Kompetencia

A humán kompetencia kulcsszerepet játszik a projektek sikerességében. A projektben érintettek, vagyis a projektvezetők, projekttagok, valamint a szponzorok szakmai, hard és soft ismeretének szintje és ezen területek fejlesztésének tudatossága együttesen határozzák meg a projektmenedzsment érettségét a kompetencia hatásterületén.

Optimalizált kompetencia szint

Integrált kompetencia szint

Sztenderdizált kompetencia szint

Operatív kompetencia szint

Ad-hoc kompetencia szint

Módszertan

A projektmenedzsment metodológiai érettségében meghatározó szerepet játszik a módszertanok tudatos alkalmazása, a folyamatok szabályozottsága, valamint a projektportfólió és a programok stratégiai szinten való kezelése.

Optimalizált módszertani szint

Integrált módszertani szint

Sztenderdizált módszertani szint

Operatív módszertani szint

Ad-hoc módszertani szint

Digitalizáció

A projektek tervezéséhez és kézbentartásához elengedhetetlen az adatalapú döntéshozatal, melyhez szükség van a megfelelő digitális rendszerek kiválasztására és azok rutinszerű használatára. Az adatok aktualitása és a naprakész kimutatások hozzájárulnak a megfelelő stratégiai döntések megszületéséhez.

Optimalizált digitalizációs szint

Integrált digitalizációs szint

Sztenderdizált digitalizációs szint

Operatív digitalizációs szint

Ad-hoc digitalizációs szint

+1 Attitűd

A fenti területek vizsgálatakor kapunk egy statikus képet a jelenlegi állapotról és a fejlesztési lehetőségekről. A fejlesztések megvalósulása, tartóssága ugyanakkor azon is múlik, hogy milyen a szervezet attitűdje: mennyire motivált abban, hogy ezeken a területeken előrelépést érjen el.


Személyre szabott projektmenedzsment érettség felmérés


A kérdőív kitöltését követően minden válaszadó számára biztosítunk egy egyéni, díjmentes konzultációs alkalmat, ahol lehetőséget nyújtunk a projektmenedzsment érettség növeléséhez szükséges rövid és hosszútávú teendők részletesebb átbeszélésére.