ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az adatvédelem kiemelten fontos a Szinergia Kft. számára, és személyes adatai feldolgozásakor nyitottan és átláthatóan szeretnénk eljárni. Ezért irányelvben rögzítjük, hogy hogyan dolgozzuk fel és védjük személyes adatait.

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

A Szinergia Projekt-, Működés- és Változásmenedzsment Kft. kezeli azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön megad nekünk, és ez a vállalat felel a személyes adataiért a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében. 
Szinergia Projekt-, Működés- és Változásmenedzsment Kft.
1022 Budapest, Bimbó út 1-5. C. lház. 1. em. 1.
Magyarország

Hivatalos képviselő: Havrancsik István ügyvezető
Cégjegyzékszám:01-09-364617
Adószám: 10974252-2-41

Hol tároljuk az adatait?

Az Öntől kért adatokat az Európai Gazdasági Térség ("EGT") területén tároljuk. A Szinergia Kft. az adatokat saját felhőalapú szerverrendszerén (MS Sharepoint) jelszóval védett dokumentumokban, ERP rendszerén és Mini CRM rendszerén tárolja.

Ki fér hozzá az adataihoz?

Az adataihoz a Szinergia Kft. munkatársai a fenti rendszereken belül felhasználó névvel és jelszóval tudnak hozzá férni. Adatait soha nem adjuk tovább, értékesítjük vagy cseréljük el marketingcélokból a Szinergia Kft.-n kívül álló külső felekkel.

Mi a feldolgozás jogalapja?

Személyes adatainak minden egyes feldolgozásakor tájékoztatjuk Önt, hogy a személyes adatok átvétele törvényi előíráson alapul, vagy szerződés megkötéséhez szükséges, valamint kötelező-e a személyes adatok megadása, illetve ennek megtagadásának mik a lehetséges következményei.

Adattovábbítás a felnőttképzési államigazgatási szerv általi nyilvántartásba

A Szinergia Kft. az általa nyújtott a képzéssel kapcsolatos, a Szinergia Kft. által a felnőttképzési rendszer kötelező regisztrációjához és adatszolgáltatáshoz nélkülözhetetlen, Ön által megadott adatokat továbbítja a felnőttképzési államigazgatási szerv részére, az általa vezetett úgynevezett FAR rendszerbe.

Az érintetti kör: minden olyan természetes személy, aki a Szinergia Kft. által szervezett képzéseken részt vesz.

személyes adatok kezelésének célja a Szinergia Kft. -re vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (Rendelet 6. cikk (1). bekezdés c) pontja).

A személyes adatok címzettje: a Fővárosi Kormányhivatal, mint a felnőttképzési államigazgatási szerv

A kezelt személyes adatok köre: a mindenkori jogszabályok által előírt, képző által továbbítandó adattartalom

Adatszolgáltatás:

Ön vállalja, hogy a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet és 2013. évi LXXVII. felnőttképzésről szóló törvényben foglaltak teljesítéséhez a Szinergia Kft. által lejelentendő lejelentendő adatokat a Szinergia Kft. kérésére átadja.

Mik az Ön jogai?

Hozzáférési jog: 

Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot velünk (info@szinergia.hu), és személyes adatait e-mailben elküldjük.

Hordozhatósághoz való jog:

Amikor a Szinergia Kft. automatikus úton dolgozza fel személyes adatait az Ön beleegyezése vagy hozzájárulása alapján, Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy másik félnek. Ez csak az Ön által számunkra megadott személyes adatokra vonatkozik.

A helyesbítés joga: 

Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát. 

A törléshez való jog:

Jogában áll bármely, Szinergia Kft. által feldolgozott személyes adatainak törléséhez bármikor, kivéve, ha rendezetlen tartozása van a Szinergia Kft. felé, illetve ha magánszemélyként fizette a képzés részvételi díját, a tranzakcióhoz köthető személyes adatait könyvelési célokból megtartjuk.

Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján: 

Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, amely a Szinergia Kft. jogos érdeke szerint történik. Cégünk nem folytatja személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

A korlátozás joga:

Joga van kérelmezni, hogy cégünk korlátozza személyes adatainak feldolgozását.

Hogyan gyakorolhatja a jogait?

Nagyon komolyan vesszük az adatvédelmet, és ezért irodavezető munkatársunk kezeli a fenti jogokra vonatkozó kérelmeket. Bármikor kapcsolatba léphet vele az info@szinergia.hu oldalon.

Adatvédelmi munkatárs (Data Protection Officer, DPO):

Adatvédelmi munkatársat jelöltünk ki annak biztosítása érdekében, hogy személyes adatait mindig nyitott, pontos és törvényes módon dolgozzuk fel. Adatvédelmi munkatársunk:
Paszternák Cintia (paszternak.cintia@szinergia.hu)

A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga:

Ha úgy gondolja, hogy cégünk a személyes adatait helytelenül dolgozza fel, lépjen velünk kapcsolatba. Joga van panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál is.

Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései:

Előfordulhat, hogy frissítenünk kell az Adatvédelmi nyilatkozatunkat. Az Adatvédelmi nyilatkozat legújabb verzióját bármikor elérheti a weboldalunkon. Az Adatvédelmi nyilatkozatunk jelentős változásait, például a személyes adatok feldolgozásának okait, vagy az Ön jogait érintő kérdésekben, mindig kommunikáljuk.

ADATKEZELÉSI  A SZINERGIA KFT. BEÉRKEZŐ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ

1. Adatkezelő megnevezése

Cégnév: Szinergia Projekt-, Működés- és Változásmenedzsment Kft.
Székhely: 1025 Budapest, Törökvész út 33-37.
Postacím: 1025 Budapest, Törökvész út 33-37.
E-mail: szinergia@szinergia.hu
Telefon: 06 1 325 57 62
Honlap: www.szinergia.hu

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 21. § (4) pontja

3. 
3.1. A kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatkezelés
3.1.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 • Személyes adat
 • az adatkezelés célja
 • Családi- és utónév
 • A tájékoztatást és a kapcsolatfelvételt a név szerinti megszólítás megkönnyíti
 • e-mail cím
 • Írásos ajánlatadás, kapcsolattartás
 • telefonszám
 • Telefonos igényfelmérés, kapcsolattartás

3.1.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

3.1.3. Az adatkezelés időtartama

A Szinergia Kft. a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az info@szinergia.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

3.2. A képzésekre történő jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés
3.2.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 • Személyes adat
 • az adatkezelés célja
 • Családi- és utónév
 • Az képzés dokumentációjának előkészítése (jelenléti ív, igazolás a képzés elvégzéséről)
 • e-mail cím
 • A képzéssel kapcsolatos tudnivalók elküldése, e-learning rendszerhez való hozzáférés biztosítása, bármely a képzést érintő változásról tájékoztatás
 • telefonszám
 • Kapcsolattartás, kérdések megválaszolása, bármely a képzést érintő változásról tájékoztatás


3.2.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

3.2.3. Az adatkezelés időtartama

A Szinergia Kft. a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az info@szinergia.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

3.3. Nyitott pozícióra beadott önéletrajzokhoz kapcsolódó adatkezelés
3.3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 • Személyes adat
 • az adatkezelés célja
 • Családi- és utónév
 • Be tudjuk azonosítani a jelentkezőket
 • kor/születési időpont
 • Nem kötelező megadni, a munkaviszonyban eltöltött időről adhat tájékoztatást
 • Telefonszám
 • Kapcsolatfelvétel a felvételi, ismerkedő beszélgetés leegyeztetéséhez
 • e-mail cím
 • A megbeszélt időpont megerősítése, vagy a tájékoztatás az elutasításról

3.3.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

3.3.3. Az adatkezelés időtartama

A megadott adatokat azon jelentkezők esetén, akiket interjúra nem hívunk be, vagy nem nyernek felvételt, a pozíció betöltésével cégünk törli.