SZERVEZETI KARRIERÚT ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS EGY KKV VÁLLALATNÁL

Egy nagyobb méretű KKV számára az egyik kulcskérdés a jól képzett munkaerő megtartása a versenytársakkal szemben, valamint a vezetői utánpótlás biztosítása. Amennyiben ezt sikerül megtennie, képes lesz hosszú távon az organikus fejlődésre, a szakmai újításra is. Fő feladatunk egy ilyen folyamat támogatása során a szakmai területek tudásszintjeinek és az ezekhez rendelt kulcskompetenciáknak kialakítása, és ezeknek egy egységes karrierútba szervezése. Ezt követi a meglévő tudásszint felmérése és szükség esetén fejlesztése, valamint célzott készségfejlesztés a vezetői utánpótlás tudatos felkészítése érdekében. Mind a karrierút, mind a vezetővé válás támogatása érdekében célkitűzési és teljesítményértékelési rendszer kialakítása is sorra kerül.

Alaphelyzet:

Egy mintegy 100 főt foglalkoztató hazai, logisztikai KKV vezetése úgy határozott, hogy szeretnék a szervezeti szinteket tudatosabban kialakítani és egyben a már náluk dolgozó munkatársakat is ebben a kialakuló rendszerben fejleszteni. Az alaphelyzet az alábbi körülményekkel jellemezhető:

 • A szervezet egy folyamatosan, dinamikusan változó pályán van, melynek fő mozgatórugója az új piacok megszerzése hazai és külföldi irányban is.
 • A változási helyzeteket a szervezeti struktúra rendszeres átrajzolását hozták magukkal, így évente új munkakörben találták magukat az munkatársak.
 • A vállalat számára nagy érték a már bevált kollégák megtartása és fejlesztése, és a keretekhez képest jelentős összegeket fordítanak képzésekre, fejlesztésekre
 • A menedzsment felépítése és tagjai mind korábbi munkatársak közül kerültek kiválasztásra, ahol a céghez való lojalitás, az ügyfelek és szervezeti működés ismerete és a felső szintű szakmai kompetenciák a domináns szempontok.

Megoldás:

A cél a jól átlátható szervezeti felépítés és szintek kialakítása volt, mely mind a menedzsment számára szolgálja a teljesítmény célkitűzés, fejlesztés és értékelést, mind a munkatársak számára biztosítja az átlátható és motiváló szervezeti karrierlehetőségeket. Ennek érdekében a Megbízóval, illetve a management teammel egy mintegy 6-8 hónapos fejlesztési programot valósítottunk meg az alábbiak szerint:

 • Területenkénti szervezeti funkciók kialakítása és az egyes szintek definiálása.
 • A kulcskompetenciák meghatározása az egyes területekhez, majd szakmai szintek kerültek kialakításra.
 • Optimális és lehetséges karrierutak felvázolása.
 • Célkitűzési és teljesítményértékelési támogató rendszer kialakítása.
 • A kulcsmunkatársak kompetenciáinak felmérése Development Center módszertannal, és egyéni fejlesztési tervek kialakítása számukra a kulcspozíciókba.
 • Moduláris készségfejlesztés egy testreszabott Vezetői utánpótlás program keretében.
 • A menedzsment bevonásával egy mentorprogram elindítása a készségek napi szintű alkalmazásának erősítésére.
 • Menedzsment tagjai számára egyéni coaching programok a saját szerepük megerősítése érdekében.

Eredmények:

A fejlesztés hatására a szervezeti funkciók és szakmai szintek kitisztázásra kerültek, mely a menedzsment és a munkatársak számára is nagyobb transzparenciát eredményezett. A kollégák számára tisztázottá vált a feléjük irányuló elvárás, ami a motivációjukra is ösztönzően hatott, és ezt támogatja a teljesítményértékelési rendszer is, mely keretében meghatározzák az egyéni célkitűzéseket és fejlesztési terveket. Ezen lépés a HR jellegű fejlesztések tervezéséhez is jó alapot biztosít. A kulcsmunkatársak megerősítésre kerültek, és ezáltal a továbbiakban várható szervezeti bővülésre már egy előkészített csapatból tudják kiválasztani a megfelelő kollégát.