Mit vagy kit értünk Scrum Master alatt?

A Scrum Master szerepe és feladatai | Szinergia Blog


Minden vállalat tapasztalhatja a saját iparágában, hogy a dinamikusan változó környezetben sokszor nehezen definiálható követelmények, specifikus igények merülnek fel az ügyfelek részéről, amelyekre a versenytársakat megelőzve reagálniuk kell. Ennek következményeként az 1990-es években kidolgozták a Scrum keretrendszert. A módszertan elsődleges célja az volt, hogy minél hatékonyabban és gyorsabban tudjanak a cégek termékeket fejleszteni, vagy a már meglévőket továbbfejleszteni. A Scrum keretrendszer eleinte a szoftverfejlesztő vállalatok körében volt népszerű, azonban napjainkban más vállalatoknál, például biztosító társaságoknál is megfigyelhető a módszertan alkalmazása.

A Scrum keretrendszer szigorú szabályokat követ, amelyeket be kell tartani annak érdekében, hogy sikeresen leszállítsa a csapat az adott inkrementumot. A Scrum Guide többek között előírja a Scrum Master szerepkörét is, amely nélkül szinte nem is beszélhetnénk a Scrum keretrendszer létezéséről. Bejegyzésünkben bemutatjuk a Scrum Master fő feladatait, valamint, hogy milyen készségek és képességek szükségesek a szerepkör betöltéséhez.  

A Scrum Master szerepe agilis környezetben

A Scrum keretrendszere viszonylag egyszerűnek mondható, hiszen a 20 oldalas Scrum Guide-ban megtalálhatunk mindent, amit a keretrendszer használatáról tudni érdemes. Egészen addig tűnik egyszerűnek a módszertan, amíg az adott projekt meg nem követeli a vállalattól, hogy Scrum szerint kezdjen el működni a szervezet valamely részlege. De miért olyan nehéz művelni a keretrendszert? A Scrum szigorú szabályokat követ, olyanokat, amelyek előírják, hogy milyen szereplőket kell meghatározni, vagy milyen ceremóniákat, meetingeket kell tartani a működés során. A Scrum fő ceremóniái közé a sprint tervezés, a daily standup és a retrospektív tartozik, valamint a keretrendszer három nagyobb szereplőt különböztet meg, amelyek a Csapat, a Product Owner és a Scrum Master. A ceremóniákról és a szerepekről bővebben található információ a Scrum módszer útmutató című bejegyzésünkben. 

A Szinergia képzéseken kiemelten foglalkozunk a Scrum Master szereplővel, akinek munkaköri leírása igen komplexnek mondható. Fő feladata, hogy felügyelje a folyamatokat, hogy azok a Scrum keretrendszer szerint megfelelően menjenek végbe. Emellett ő az, aki a ceremóniák lebonyolításáért felelős. Nagyon fontos azonban, hogy a Scrum Master nem a csapat vezetője, hanem egyfajta coach szemlélettel felügyeli a működést. A Scrum Master elsődleges célja és feladata nem a csapat irányítása, hanem hogy megvédje a tagokat a külső akadályozó tényezőktől

Barry Overeem a Scrum Master nyolc feladatkörét a következőképp fogalmazta meg:

 • Támogató vezető: Feladata, hogy támogassa a csapat működését. Célja, hogy a csapat a feladatra tudjon koncentrálni, el tudja érni a kitűzött célokat és eredményeket.
 • Facilitátor: A Scrum Master segíti az együttműködést, az ő feladatai közé tartozik a ceremóniák adminisztrációja, moderálása és dokumentálása.
 • Coach: Fontos feladata, hogy a csapat hatékonysága mellett az egyének is tudjanak fejlődni, így coach-ként segíti a csapattagok folyamatos fejlődését. 
 • Menedzser: A Scrum Master kezeli azokat az akadályokat, amelyekkel a csapat szembesül. Figyel arra, hogy az elvégzett munka mennyiségét maximalizálják, ezzel csökkentve a pazarló folyamatokat. 
 • Mentor és tanár: Képes arra, hogy az agilis tudást és tapasztalatot át tudja adni a csapatnak és a vállalat többi részlegének, hogy megértsék a Scrum keretrendszer működésének lényegét. 
 • Akadálymentesítő: A Scrum Master megoldja a csapat előrehaladását hátráltató tényezőket.
 • Változáskezelő: A Scrum Master változáskezelő szerepe akkor hangsúlyos, amikor segíti a Scrum kultúra kialakulását egy vállalatban.

Milyen készségekkel és képességekkel rendelkezik egy jó Scrum Master?

A Scrum Master készségeit és képességeit három csoportra bonthatjuk: 

 • Agilis szemlélet és a Scrum keretrendszer ismerete: A Scrum Masternek ismernie kell a Scrum keretrendszer működését annak érdekében, hogy át tudja adni a csapatnak a szigorú szabályokat, valamint, hogy sikeresen át tudja ültetni a keretrendszert a gyakorlatba
 • Technikai tudás: A Scrum Master szerepét az tudja betölteni jól, aki minimálisan ismeri az adott területet, ahol a vállalat működik. Nem kell, hogy alapos, részletes tudással rendelkezzen, de előnyös, ha érti az alapkifejezéseket, amellyel kikerülheti a megvezethetőség lehetőségét. 
 • Soft készségek:
  • A Scrum Master munkájának nagy részét kommunikációval tölti, így rendkívül fontosak a verbális és non-verbális kommunikációs készségei, valamint az asszertív kommunikáció. Amellett, hogy folyamatosan a csapattal foglalkozik, a szervezet többi tagjával és a Product Ownerrel tartja a kapcsolatot. Egy jó Scrum Master proaktív és extrovertált, aki meg tudja védeni a csapatot a külső tényezőktől. 
  • A kommunikációs készségek mellett kiváló emberismerő képességgel kell rendelkeznie azért, hogy jól érzékelje, melyik csapattagot hogyan szükséges motiválni az eredményes munka érdekében. Emellett fel kell ismernie a tagok erősségeit, valamint a fejlesztendő készségeiket is. 
  • Végül, de nem utolsó sorban, minden jó Scrum Master rendelkezik projektmenedzseri soft készségekkel. Csak úgy, mint a tradicionális, az agilis projektmenedzsmentben is van egy cél, egy vízió, amit el kell érni. Ennek érdekében a Scrum Masternek fókuszálnia kell a határidők betartására, a Scrum szabályainak követésére, hogy a csapat sikeresen leszállítsa az adott projektet

Milyen előnyökkel jár egy jó Scrum Master a vállalat számára?

Először is fontos kiemelni, hogy a Scrum keretrendszer dinamikusan változó környezetben alkalmazható, ahol folyamatosan merülnek fel az újabb és újabb ügyféligények, amelyekre a vállalatnak azonnal reagálni kell. A Scrum lehetővé teszi, hogy a sprintek végén, a sprint demo során az ügyfél visszajelzést adjon a csapat által leszállított inkrementumra, így a tagok változtatni tudnak a terméken, tovább tudják fejleszteni azt. Az agilis transzformációt az olyan vállalatoktól nem érdemes megkövetelni, ahol előre definiálható projektek kapnak szerepet, hiszen ezek sikerre viteléhez kiválóan alkalmazható a vízesés vagy iteratív modell is. 

Ahhoz, hogy a csapat időben leszállítsa az adott inkrementumot, szükség van egy olyan Scrum Masterre, aki koordinálni tudja a folyamatokat és képes a tagok motiválására is. Előfordul, hogy a Scrum Mastert a fejlesztői csapat tagjai közül választják ki, azonban ez nem feltétlenül ajánlott. Ilyenkor fennállhat a veszélye annak, hogy összemosódnak a szerepek, a Scrum Master beleszól olyan fejlesztői feladatokba, amelyek nem tartoznak a hatásköre alá. A jó Scrum Master megfelelő technikai, domain szintű tudással rendelkezik, de tiszteletben tartja a Scrum keretrendszerben előírt szerepeket. Emellett iránymutatást ad a csapat számára, motiválni és koordinálni tudja őket. Fontos, hogy számítani tudjanak rá a kollégái, elhárítsa az eléjük gördülő akadályokat. A vállalat akkor lesz elégedett a Scrum csapattal és a Scrum Masterrel, ha a Scrum keretrendszer az előírtak szerint működik, folyamatosan halad a munka, miközben magas ügyfél-elégedettséget érnek el. 

A Scrum Master szerepkör elsajátítása

A Scrum keretrendszer elmélete a Scrum Gudie-ból is elsajátítható, azonban a gyakorlati tudás megszerzésére a Szinergia képzéseken nyílik lehetőség. Az Agilis működés a gyakorlatban képzésünkön minden olyan bázistudás megszerezhető, amely szükséges az agilitás és a Scrum bevezetésébe.

A Szinergia képzések között lehetőséget adunk magasabb szinten is a soft skillek fejlesztésére is. A soft készségek elsajításához számos tréningünk nyújt segítséget, ahol a tradícionális és agilis módszertanokhoz szükséges képességek egyaránt fejleszthetők.

Összegzés

A jó Scrum Master nélkülözhetetlen a Scrum keretrendszer megfelelő működéséhez. Legfontosabb készségei és képességei közé tartozik a technikai tudás, az agilis gondolkodásmód ismerete és a megfelelő kommunikációs készségek, soft skillek

Kapcsolódó szolgáltatások

Kapcsolódó blogbejegyzések