Tudásközpont a tudásmegosztás és üzleti hasznosítás érdekében

Az egyetemek, kutatóintézetek és cégek a kutatás mihamarabb termőre fordulása érdekében tudásközpontokat hoznak létre. A kihívást a különböző működésű, kultúrájú szervezetek együttműködése jelenti. Fő feladatunk a szakmai, üzleti és emberi összhang megteremtése a kutatók, szakemberek és üzletemberek között. A konzorciumi szerződés, működés definiálása, a szellemi termékek védelme, a tudásmegosztás és hasznosítás, spin-off és start-up területén szereztünk tapasztalatot, budapesti és vidéki egyetemekkel, vállalatokkal együttműködésben.

Alaphelyzet:

Magyarország egyik legnagyobb egyeteme a különböző karokon, intézetekben meglévő tudást szerette volna összegyűjteni, megoszthatóvá tenni és gazdaságilag hasznosítani. A helyzetfeltárást és a közös egyeztetéseket követően az alábbi megállapításokra jutottunk:

 • Minden kar és intézet rendelkezik értékes tudással. Ahol összegyűjtötték, ott is mindenhol eltérően dokumentálják.
 • Az egyes kutatók a saját eredményeiket ismerik, de még a közvetlen kollégáik kutatásairól is csak alkalmanként értesülnek.
 • A tudás megosztásának nincsenek fórumai, nincs rendszere
 • A meglévő tudásbázisnak nincs rendszere és a hozzáférésnek sincs nyilvántartása
 • A szellemi termékek védelme csak részben megoldott és széles körben nem ismert
 • A szellemi termékek hasznosítási modellje, lehetőségei nem ismertek, nem szabályozottak
 • A kultúrának nem része a tudásmegoszás és együttműködés új szellemi termékek létrehozására karok, intézetek között
 • Nincsenek jogi, szervezési tudással rendelkező, a hasznosításban érdekelt és ezért fizetett támogató apparátus a kutatók segítésére

Megoldás:

A cél egy olyan működés megteremtése volt, ami a szellemi termékek tekintetében a következőket biztosítja:

 • Szakmai vonalon a tudás összegyűjtése, dokumentálása, ezekhez való szabályozott hozzáférés és megosztás folyamatának rendezése.
 • A szellemi termékek védelme vonalán kidolgozásra került a védelem fokozatainak folyamata, szervezeti illesztése, felelősségi és hatásköri vonatkozásai, a szellemi termék tulajdonlásának mértéke, titoktartási és felhasználási feltételek, jogok és kötelezettségek megosztása a kutató és az intézmény között.
 • Gazdasági vonalon a felmerülő költségek megosztása, a finanszírozás módjai, a hasznosítási alternatívák és az értékesítésből való részesedés.
 • Üzleti vonalon a hasznosítás érdekében piaci szereplőkkel történt konzorciumi szerződéskötés majd pályázati forrás bevonásával termékfejlesztés. A hasznosításra közös vállalkozás jött létre az Egyetem, a vállalkozások és a kutató közös részvételével
 • Szervezeti egység jött létre az egyetemen belül a szellemi termékek kezelésére ebben járatos, széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkező, üzleti vénával is rendelkező szakemberek bevonásával.
 • Kidolgozásra kerültek képzési csomagok a szellemi termékek kezelésére, védelmére és hasznosítására.
 • Informatikai támogató rendszer segíti a tudáskezelést.
 • A kutatók közti együttműködés érdekében projektmenedzsment és együttműködési csapatépítések történtek.

Eredmények:

A szellemi termékek dokumentáltak és elérhetőek, a kutatók jogi, üzleti, szervezési, vállalkozási támogatást kapnak a szellemi termékük hasznosításában. Az egyetem, karok, intézetek intenzív kapcsolatban vannak a piaci szereplőkkel, közös hasznosítások történnek. Az egyetem különböző szervezeti egységei között együttműködések jelentek meg, közös pályázatok készülnek.

Aegon
Antenna Hungária
Audi
Budapest
Budapest Bank
Canon
CIB Bank
Coca Cola
Danone
Deloitte
Diageo
Dorsum
EGIS
ELMŰ
EON
Festo
FŐGÁZ
FGSZ
GE
Globenet
Hi-Lex
Hídépítő
HNT
HungaroControl
Hunragopharma
Impact Alapkezelő
Közbeszerzési Hatóság
Legrand
Loxon
MKIK
MNB
Magyar Posta
Magyar Telekom
Microsoft Magyarország
MOL
Morgan Stanley
MVM ERBE
NKE
Nespresso
Nokia Siemens Networks
NavNgo
Országos Vérellátó Szolgálat
Posta Biztosító
P92
Racionet
Raiffeisen
Siemens
SOTE
Szegedi Tudományegyetem
T-systems
TEVA Gyógyszergyár Zrt
Uniqa
UPC
Xapt