Kezdő projektvezetőként bizonyára gyakran szembesül olyan visszatérő nehézségekkel, melyek megkeserítik életét. Nem könnyű dolog úgy ellátni saját szakmai munkáját, hogy közben a projektjeiben dolgozó munkatársakat folyamatosan irányítania, a köztük és más érintettek közt létrejövő konfliktusokat és érdekellentéteket kezelnie kell, miközben folyamatos nyomás nehezedik Önre az egyre szorító határidők, a szűk költségkeret és az újabb vezetői elvárások miatt.

És ha mindezzel sikeresen megbirkózott, még mindig nincs rá garancia, hogy az egész projekt elérte célját és a megbízó átveszi a produktumot. Sajnos az a tapasztalat, hogy hazánkban átlagosan 10-ből 7 projekt sikertelenül zárul, tehát vagy kicsúszik az előírt keretekből vagy csak egyszerűen nem kerül átadásra.

Ha az Ön projektjei rendszeresen beleesnek ebbe a 7-be, mit gondol, kit fog hibáztatni a felettese?

Bár a projektvezetésben sokat segítenek a megérzések és az évek során szerzett tapasztalat, de rengeteg olyan bevált gyakorlat létezik, mely konkrét, azonnali megoldást kínál az ilyen nehéz helyzetek kezelésére, és pontosan ez a módszertani tudás jelenti a különbséget a 30% sikeres és 70% sikertelen projekt közt.

A sikeres projektvezetők bevált gyakorlatokat követnek, nem megérzéseket.


Hogyan válhat sikeres projektvezetővé?

A sikeres projektvezetők legfőbb közös jellemzője, hogy pragmatikusak és szisztematikusan megtervezik lépéseiket. Egy jó projektvezetőnek nem elképzelése, hanem jól működő terve van arra vonatkozóan, hogy pontosan kinek mikor mit kell csinálnia, tisztában van azzal, hogy melyik tag hogyan halad a munkájával, hogy áll összességében a projekt és melyek azok a kritikus feladatok vagy tényezők, melyekre kiemelt figyelmet kell szentelnie.

Ezen felül egy ilyen projektvezető pontosan tisztában van projektjei fókuszával és határaival, így azt is tudja, milyen feladatokért és eredményekért felel, illetve mik azok a felülről érkező elvárások, melyek irreálisak és amelyeket nem szabad magára vállalnia.

Furcsának tűnhet, de egy projekt során a legtöbb kockázat pár egyszerű technikával meglehetősen könnyen előre jelezhető, így az azokra való tudatos felkészülés lényegében nullára csökkenti a projekt bukásának esélyét.


Hogyan segít a Szinergia?


Az alábbi két képzés a fenti problématerületek megoldását célozza meg különböző szervezeti megvilágításból. A képzések neve:

Projektmenedzsment
Projektvezetőknek


Agilis
Projektmenedzsment


70 év alatt felhalmozott projektmenedzsment tudást sűrítünk bele 3 képzési napba.Miről szól az első képzés?

Alapfogalmak, közös nevező

A projektmenedzsment kompetenciafejlesztés első lépcsője, hogy a mindennapi használatban lévő különböző terminológiák és szakkifejezések között eligazodjunk, azonos értésre kerüljünk. A projekt, program, portfolió fogalmak, a projekt sikeresség, a projektszervezeti felépítés és a projekt életciklus témakörök feldolgozását a nemzetközi ajánlás mellett a Szinergia tanácsadási munkái során tapasztalt mintaesetek mentén is bemutatjuk.

Projekt érintettek kezelése

Időben felismerni a releváns szereplőket és elvárásaikat, a projekt alatt azokra megfelelő módon választ adni, mindezek jelenthetik a siker és a kudarc közötti különbséget. A tréning során bemutatunk és egy komplex mintaprojekt keretein belül kipróbálunk egy könnyen alkalmazható eszköztárat, amely segíti a projektvezetőt és a projektcsapatot az érintettek (Stakeholderek) azonosításában, kezelésében és nyomon követésében.

Feladatok lebontása, hálótervezés

A legszélesebb körben készített felmérések szerint a projektmenedzsment legfontosabb módszertani eszköze az ún. feladat lebontási struktúra (Work Breakdown Structure), amely egy hierarchikus lebontása a projekt teljes terjedelmének. Segítségével és pontos használatával a résztvevők biztos alapokra építhetik a projekt előkészítését és kézbentartását. A feladat lebontás folytatásaként a résztvevők egy komplex tervezési feladatot kapnak, amely során egy ún. GANTT diagramot készítenek (nem számítógépes gyakorlat), amely a feladatokat logikai sorrendben is mutatja azok átfutási idejét, felelősét és erőforrás igényét is megjelenítve.

Kockázatok kezelése

A modern projektmenedzsment a kockázatok kezelésére kiemelt hangsúlyt fektet. Kockázatok alatt nem csupán a projekt fenyegetettségeit, hanem lehetőségeit is értjük. A tréning során bemutatunk és egy komplex mintaprojekt keretein belül ki is próbálunk egy kockázatkezelési technikát, amely segít a kockázatok azonosításában, priorizálásában és kezelésében egyaránt. Az ún. kvalitatív (összehasonlítás alapú) technikák mellett kitérünk a kvantitatív (a kockázatokat számokra lefordító) technikákra is.

Projektek kézbentartása

A tréning során nagyobb hangsúlyt fektetünk a projekt előkészítésre, ugyanakkor bemutatunk és a gyakorlatban kis is próbálunk olyan eszközöket, amelyek a projektek kézbentartását (követését, monitoringját) segítik. Az ún. Earned value módszerrel a projekt tetszőleges pillanatában jutunk olyan alap információkhoz, amely a munka aktuális előrehaladását méri és előrejelzést ad mind a határidő mind a költségek tekintetében. A projektkövetésének további, a tréningen bemutatott techikája az ún. mérföldkő-trend analízis, amely egy rendkívül informatív módja az összesített kimutatásoknak a tervezett és tényleges mérföldkövek és azok trendjének elemzésével.

Szervezeti szintű projektmenedzsment

Tréningünk az egyedi projektekre fókuszál, ugyanakkor kitekintést adunk a szervezeti szintű projektmenedzsmentre is. A projekt-portfolió menedzsmenthez figyelembe kell venni a szervezett aktuális érettségi szintjét a projektekhez kapcsolódóan, mivel ez a sikeres portfoliómenedzsmenthez más és más kihívásokat támaszt majd. A portfolió szervezeti illesztése kapcsán felmerülő változásokba is betekintést ad a résztvevőknek, hogy felkészülhessenek a tipikus helyzetekre.

70 év alatt felhalmozott projektmenedzsment tudást sűrítünk bele 2 képzési napba.Miről szól az Agilis projektmenedzsment képzés?

Agilis alapelvek és gondolkodásmód.

„Megváltoznod nem kell, a túlélés opcionális.” (Edwards Deming)

A tréning során bemutatjuk az agilis módszertan kialakulását, hogy láthassa mi az a fő változás a gondolkodásmódban amit az agilis szemlélet hoz a projektek életébe. A SCRUM ceremóniák és a Kanban módszertan megismerésével egy-egy komplex gyakorlat során saját tapasztalatot szereznek a résztvevők, annak érdekében hogy az agilis gondolkodásmód alapjait elsajátítsák.

Hogyan dolgozzunk agilis módon?

„Az el nem végzett munka maximálásának művészete alapvető.” (Agile Manifesto)

A résztvevők egy részletes összevetést kapnak a tréning során a hagyományos és az agilis módon történő projektkezelési eszköztárba. Itt kifejezetten választ kaphat az agilis módszertan bevezetése kapcsán felmerült kérdéseire is a témában saját tapasztalattal rendelkező trénerünk által.

Nagy projektek agilisan

A tréning során bemutatjuk miként lehet a nagy projekteket is agilis szemlélettel kezelni, a komplex és szervezeti szempontból kiemelt projekteket milyen módon tudják az agilis eszköztáron keresztül kontrollálni.

A négy szintű tervezés

Az agilis tervezési és kontroll eszköztárát jellemzi néhány kritikus és igen sajátos elem, melyet mint egy szervezeti esetpéldán, mind egy komplex gyakorlat saját élményén keresztül is megismerhetnek a résztvevők.

Emberi tényezők az agilis projektekben

„ Építsd a projektet sikerorientált egyénekre. Biztosítsd számukra a szükséges környezetet, támogatást, és bízz meg bennük, hogy elvégzik a munkát.” (Agile Manifesto)

Ahogy az idézetből is látszik az agilis szemlélet nagyban épít a munkatársak önállóságára és nagy felhatalmazást ad a csapattagoknak. Éppen ezért a tréning során fontosnak tartjuk, hogy a résztvevők meglássák az agilis kultúra emberi oldalát is ezáltal kapva teljes betekintést az agilis bevezetésének rejtelmeibe.

Kik tartják a képzéseket?


Miért a Szinergia?

A Szinergia Kft. több mint 20 éve foglalkozik vállalati, szervezeti tanácsadással és projektmenedzsment képzések vezetésével, így nagy tapasztalattal rendelkezünk bármilyen kaliberű szervezeti probléma megoldása vagy képzési igény kapcsán.

Korábbi ügyfeleink visszajelzése alapján cégünk egyik nagy erőssége, hogy a képzések során a résztvevők nem pusztán elméleti oktatást kapnak, hanem a kurzusok folyamán aktuális problémájukat, konkrét élethelyzetüket is megbeszélhetik a trénerekkel, így kézzel fogható tanácsokat kapnak konkrét, valós szituációk megoldására is.

91

Képzési résztvevőink elégedettsége: 91%


20

20 éves tapasztalatunk áll rendelkezésére

19

19 engedélyezett képzési programmal rendelkezünk

17000

Több, mint 17000 ember vett részt képzéseinken

70%

Ügyfeleink 70%-a visszatér hozzánk


Jelentkezzen képzésünkre és váljon sikeres projektvezetővé!

  • Gyakorlatias, cél orientált, az előzetes elvárásoknak megfelelő képzés volt, az oktatók segítőkészsége kiemelkedő. A gyakorlati feladatok, tesztek kifejezetten hasznosak voltak.
  • Nagyon színvonalas a trénerek munkája, és az értelmező magyarázatokkal sokat segítettek az anyag megértésében. Kiemelték a vizsgában hasznosítható témákat, főbb pontokat amire figyelni kell.
  • Sok gyakorlati feladat volt, melyek lehetőséget adtak a komfortzónából való kimozdulásra. A tréner felkészült, közvetlen, és rugalmasan alkalmazkodott a csoport igényeihez.
  • Nem először vagyok Szinergiás PM tréningen, most is kiváló trénerektől tanulhattam, akárcsak korábban.
  • Jó hangulatú program volt, figyelmet felkeltő esetpéldákkal. Az előadó jól strukturált, gyakorlatias, csak így tovább.
  • Nagyon tetszett a program, jó példák, mély menedzseri ismeretekkel rendelkező tréner, aki minden kérdésünkre maradéktalanul tudott válaszolni. Köszönjük!

Gyakran ismételt kérdések

Kinek ajánljuk a képzéseket?
Projektmenedzsment projektvezetőknek:

Azon munkatársak számára kifejezetten alkalmas, akik gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek a projekt- és/vagy programvezetés terén, ill. kiemelt szerepet töltenek be a projektmenedzsment szempontból. A szervezeti projektmenedzsmenttel teljes szervezeti szinten foglalkozó vezetők számára azonban Portfolió-menedzsment képzésünket ajánljuk.


Agilis projektmenedzsment:

Mindazoknak, aki szeretnék megismerni az agilis módszertan sajátosságait a hagyományos projektmenedzsment eljárásokhoz képest. A képzési részvételhez nem szükséges, hogy legyen már tapasztalata a módszertan kapcsán, viszont az mindenképp hasznos, ha ismert a résztvevő számára, hogy a szervezetben melyek a várható alkalmazási területei az agilis eljárásnak, így a tréning során a tréner segítségével be tudja azonosítani, hogy melyek a fő kihívások az átállásnál.

A képzések elvégzése után milyen igazolás szerezhető?
Projektmenedzsment projektvezetőknek

A Szinergia Kft. hivatalos bizonyítványt állít ki a részvétel igazolására. A PMI minősített oktatópartnereként jelen képzésünk elvégzésével 32 PDU (Professional Development Unit) igazolható a PMP vagy CAPM vizsgára való jelentkezés feltételeinek igazolására ill. a minősítések fenntartása céljából.

Agilis projektmenedzsment

A Szinergia Kft. hivatalos bizonyítványt állít ki a részvétel igazolására. A PMI minősített oktatópartnereként jelen képzésünk elvégzésével 20 PDU (Professional Development Unit) igazolható a PMP vagy CAPM vizsgára való jelentkezés feltételeinek igazolására ill. a minősítések fenntartása céljából.

Minden fajta projekt esetén alkalmazhatóak az agilis módszerek?

Igen. Különösen ott, ahol a követelmények gyakran változnak. Bár vannak olyan területek, ahol pl. a hosszú technológiai idők miatt nehezebb, de egyes elemei (különösen a kontrolling területén) ott is alkalmazhatóak.

Mi a projektvezető szerepe az agilis projektekben?

A klasszikus projektvezetői szerep nem jelenik meg az agilis projektekben, ott nincs ilyen szerep. Az ügyfelet a termékünkkel/szolgáltatásunkkal tesszük boldoggá, és nem az eljárásaink tökéletességével. Ezért az agilis projektszerepek nagyon a termékre fókuszálnak. A tradicionális projektek minden szereplője, akinek termékismerete van, megtalálja helyét az agilis projektekben is, a pontos válaszokat a tréning során ki is tisztázzuk.

Igaz az, hogy az agilis módszerek csak kis csapatokra alkalmazhatók?

Nem. A mai idők fő kutatási területe az, hogy mi módon lehet több száz emberéves projekteket agilisan végrehajtani. Ezek a kutatások azt mutatják, hogy az agilis projektek skálázhatók.

Milyen előképzettséget igényel Projektmenedzsment projektvezetőknek képzés?

A tréning előképzettséget igényel, ami az alapvető projektmenedzsment fogalmak ismeretét és/vagy a területen szerzett legalább egy éves projektvezetői tapasztalatot jelenti.

Szeretnék PMP vagy CAPM minősítést szerezni. A projektmenedzsment projektvezetőknek képzés segít a vizsgára való felkészülésben?

A képzés tematikája, a bemutatott eszközök és a terminológia illeszkedik a PMI-PMBOK® metodológiához, amely a központi vizsga alapját képezi, tehát a tudás anyag megszerzése által segíti a vizsgára való felkészülést. A vizsgához kapcsolódó tippek és trükkök fókuszált megismeréséhez azonban a PMP vagy CAPM vizsgafelkészítő tréningünket ajánljuk.

5. Cégünknél több kollégát is érdekel a tréning. Van lehetőség egyedi ajánlatra ill. testreszabott képzésre?

Képzéseink árából 10% kedvezményt adunk résztvevőinknek, ha az alábbi feltételek közül az egyiknek megfelelnek:

  • A képzésre 2 hónappal a képzés kezdete előtt jelentkeznek,
  • Egy éven belül 4 képzésen vesznek részt,
  • PMI/PMSZ tagok,
  • Egy cégtől minimum 3 fő jelentkezik a képzésre.

Legalább 6 fő jelentkezése esetén a képzés testreszabott

tematikával, egyedi árral is igénybe vehető.

Amennyiben több kollégájával is szeretnének részt venni képzésünkön, töltse ki a fenti jelentkezési lapot saját nevére, majd a következő oldalon jelölje ezt a megfelelő helyen.


Partnereink:

//]]>