Projektmenedzsment képzések Projektmenedzsment coaching

Ismerje meg, hogy kifejezetten Önnek miben segíthet a projektmenedzsment coaching!

Mire nyújt megoldást a projektmenedzsment coaching?

Bizonyára Ön is tapasztalta már, hogy azok közül a projektek közül, amelyeket látott, vagy amelyekben aktívan részt vállalt, nem mindegyik ért el maradéktalan sikert a határidő, a költségvetés, a projekt terjedelme vagy az eredetileg kitűzött cél megvalósításának fényében. Nincs ezzel egyedül.

A Project Management Institute nemzetközi szervezete évről évre publikál egy rendkívül informatív és alapos tanulmányt (Pulse of the Profession), amelyben nemzetközi statisztikák és kutatások mentén elemzi a projektmenedzsment, mint tudomány fejlődését és alakulását. Az alábbi ábra - amelyet a legfrissebb, 2017-es kiadásból kölcsönöztük - hűen mutatja be a projektek átlagos, százalékos megoszlását különböző szempontok szerint.

Ha a fenti problémák valamelyikének előjelei felmerülnek egy adott, futó projektnél, akkor a megfelelő szakértelem és tapasztalat segítségével elkerülhetőek az akadályok és elérhetővé válik a projekt sikere és egyben kitűzött célja.

Ebben segít a projektmenedzsment coaching.

A projektmenedzsment coaching különböző fajtái

Mint általában, a projektmenedzsment coaching területén is a teljesítmény növelése a cél. A kérdés csupán az, hogy melyik terület teljesítményét akarjuk fokozni. A szakma ebben a tekintetben nem egységes. Ez azt jelenti, hogy néhányan a projektet magát tekintik a coaching tárgyának, mások a projektszervezetet vagy a projektmenedzsment irodát, és megint mások a projektmenedzsert szakmai, illetve úgynevezett „soft skill” szempontból.

Ezek közül mindnek megvan a létjogosultsága, azonban a fókusza eltérő lehet mindezeknek, éppen ezért érdemes külön-külön foglalkozni velük.


Az Ön szervezeténél mit/kit szeretnének fejleszteni?

Projekt coaching

A megoldás:
Projekt coaching

Abban az esetben, ha a projekt a coaching tárgya, akkor általában az igény az, hogy a projekt kerüljön (vissza) az elvárt projekt állapotba. Ilyenkor a megrendelő problémája általában az, hogy:

 • a projekt nem halad megfelelően,
 • nem látszik, hogy megfelelően halad,
 • a projekt nem megfelelő irányba halad, mást teljesít, mint a kitűzött projektcél,
 • az elvártnál több ellenzője van, több ellenérzést vált ki az úgynevezett stakeholder-ek körében,
 • a projekten belül vannak személyi problémák,
 • a projekt költségvetése vagy bevételi oldala nincs megfelelően követve,
 • a kinevezett projektvezető még nem a projekt által megkívánt tudásszinten van.

Ilyenkor a coach, mint egy egyszerre külső és belső szereplő vesz részt a projektben. A projektről – a felvázolt helyzetkép alapján – alkot egy aktuális helyzetképet, és a projektre valamint a projektvezetőre szabva készít egy akciótervet, hogy a célt elérje a projektmenedzser. Természetesen előfordul, hogy önmaga is tevékenyen részt vesz az akcióterv végrehajtásában.

Az utolsó esetben, amikor a projektvezető tudásszintjével, tapasztalatával kapcsolatban merül fel az igény a coaching-ra, az kicsit hasonlít a projektmenedzser coaching-ra. Ilyenkor általában az adott projekten keresztül nyújt a coach metodológiai, szakmai segítséget, hasonló módon, mint egy mentor, nem hagyja, igyekszik elkerülni, hogy a projektben hibát kövessen el a projektvezető. Úgy egészíti ki a tevékenységét az adott projektre nézve, hogy a coachee közben elsajátítja a hiányzó ismereteket.

Érdekel a projekt coaching!

Projektvezető coaching

A megoldás:
Projektvezetői coaching

Jelen esetben a coaching tárgya maga a projektvezető, mindazok a területek felmerülnek a coaching során, amelyek adott környezetben a sikeres projektvezetéshez szükségesek a kompetencia oldaláról, kapcsolódjon az módszertani- vagy vezetői eszköztárhoz. Itt a projektvezető van a fókuszban, így adott esetben több projektjéhez is kaphat segítséget a coachtól.

A projektvezetők gyakran kerülnek a következő helyzetekbe:

 • a projektvezetést a gyakorlatban tapasztalták, ugyanakkor módszertanilag nem tudatosak benne, tudásukban van hiányosság,
 • fókuszuk gyakran irányul túlsúlyosan a szakmai vezetésre a projektvezetés kárára,
 • ha módszertani tudásuk elegendő is, személyes, szociális készségeikben, ún. soft skilljeikben hiányosságot tapasztalnak: érintettek kezelése, moderáció, konfliktuskezelés,
 • a projekteken felül számos más, szervezeti feladatot is szükséges kezelniük, s emiatt folyamatos időzavarban vannak.

Egy ilyen együttműködés magas bizalmi szintet kíván, a coach ugyanis nem csupán a metodológia helyes használatában ad praktikus segítséget, hanem a projektvezető személyes készségeit is fejlesztik.

A támogatás rövid és hosszabb távon is eredményekkel jár: az azonnali, adott projekthez kapcsolódó szakmai tanácsadás mellett a coacholt kialakít egy rendszerszintű működést maga körül, amely akkor is segíteni fogja, ha már a coach nem lesz ott a mindennapokban.

Érdekel a projektvezetői coaching!

Projekt team coaching

A megoldás:
Projekt team coaching

Amikor az adott projektszervezetet támogatja a coach, az tekinthető csoportos coaching-nak is. Itt az adott projektben résztvevők kapnak támogatást. Persze ebben az esetben különböző támogatásról beszélünk a menedzser és a projekttagok esetén. Sok tekintetben hasonló ez az eset az imént részletezetthez.

A coaching szükségességét kiváltó okok jellemzően a következők:

 • a projekt nem megfelelő haladása személyi feltételekre - jellemzően a projekten dolgozó csapat nem megfelelő működésére - vezethető vissza,
 • a projekttagok erősen különböző összehangolatlan célokkal, nem megfelelő vagy nem egy irányba húzzák a projektet,
 • a projekttagok nem megfelelően motiváltak, sok ellentét feszíti a projektszervezetet,
 • a projekttagok nem tudnak a menedzsment által elvárt összhangot teremteni a projektben végzett munka és a mindennapi tevékenységek között,
 • a projekttagok alacsony szintű projektismerete hátráltatja a projektbeli munkát és így a projektet.

Ilyenkor három különböző szerep az, amit a coach ellát.

 1. Az első az egyfajta erőforráskezelési támogatás a projektmenedzsernek. Esetleg még a projektszervezet átalakítása is feladata lehet.
 2. Másodsorban, támogatást nyújt a célok folyamatos kommunikációjához és elfogadtatásához a projektszervezeten belül.
 3. A harmadik szerep, a projekttagok képzése a projekt végrehajtása során. Ebben legfontosabb, hogy a projekttagoknak tisztában kell lenniük azzal, hogy mi a projekt és a feléjük támasztott elvárás, ami sok esetben nincs így.

Fontos még, hogy a projektben résztvevő erőforrásoknak ne okozzon az elkerülhetetlennél nagyobb stresszt az a tény, hogy a normál tevékenységükhöz képest projektmunkát is kell végezniük.

Sokszor nem egyértelmű számukra, hogy hogyan viszonyul a projektmunka fontossága a mindennapi tevékenységükhöz. Itt könnyen kiléphet a coach szerepe a projektből és az erőforrásmenedzserek felé fordulhat a sikeres munka érdekében.

Érdekel a projekt team coaching!

Ez egy képzés vagy inkább tanácsadás?

Az embernek nem mindig látszódik éles határvonal a coaching, a képzés és a tanácsadás között. Ha Ön is ebben a cipőben jár, szeretnénk most megmutatni, hogy mi hogyan értelmezzük ezeket a kifejezéseket és milyen kapcsolat áll fent szerintünk a három fenti fogalom között.

A képzések legnagyobb előnye szerintünk az, hogy megalapozott és hiteles elméleti tudást adunk át résztvevőinknek, amit ezt követően interaktív gyakorlati példákon keresztül mélyítünk el. Bár saját képzéseinken mindig igyekszünk kiemelt figyelmet fordítani résztvevőink egyéni jellegű kérdéseire és problémáira, erre egy 12-15 fős nyílt képzés keretei között viszonylag kevés idő áll rendelkezésre.

Egy tanácsadási munka során ezzel ellentétben teljes mértékben az ügyfél egyéni vállalati problémái és kihívásai állnak középpontban, és vezető tanácsadóink a probléma minél hamarabbi és minél hatékonyabb megoldására fókuszálnak.

Ha a képzés és a tanácsadás legfőbb előnyeit egyesítjük, akkor kapunk egy olyan szinergikus megoldást, amely az Ön saját vállalati problémáira nyújt azonnali és hatékony megoldást úgy, hogy a folyamatban Ön is aktívan szerepet vállal, így az elért eredmény hosszú távon is fenntarthatóvá válik és nem csupán egy gyors, tüneti kezelésről van szó.

Ezt nevezzük coachingnak.

Hogy néz ki pontosan a folyamat?

Több mint 100 kritikus helyzetben lévő projektet vittünk sikerre.

Keressen meg minket és legyen az Önöké a következő!

 
Adja meg adatait!(Az űrlap kitöltése semmilyen kötelezettséggel nem jár.)
 

Partnereink:

//]]>