Pályázatból finanszírozható képzéseink

GINOP-6.1.5-17 és GINOP-6.1.6-17: Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis-, közép- és nagyvállalatok munkavállalói számára

 

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára (GINOP-6.1.5-17)

 

Támogatás összege:

10 millió Ft - 100 millió Ft

 A képzés formája lehet:

 • Egyéni felkészítés
 • Csoportos képzés
 • Távoktatás

 A képzések megvalósításának feltételei:

A képzések megvalósíthatók belső képzésként, valamint vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként. A képzések minimum 80 %-át külső és/vagy saját teljesítés keretében kell megvalósítani, és csak legfeljebb 20 %-a lehet belső képzés.

Belső képzés

 • Egyéb szakmai képzést, egyéb képzést, egyéb nyelvi képzést, illetve kombinált nyelvi képzést lehet megvalósítani
 • Csak saját munkavállaló vonható be
 • Felnőttképzési törvény (Fktv.) szerinti felnőttképzési program alapján kell megvalósítani

 Külső képzés

 • OKJ képzés kizárólag külső képzésként vagy saját teljesítés keretében, az Fktv. szerint engedélyezett képzésként lehet megvalósítani
 • Külső képzésként kizárólag a képzésre engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény által nyújtott képzés vehető igénybe, vagy olyan képzés, amelynek folytatására a képzést folytató intézménynek az ágazati jogszabályi előírások alapján jogosultsága van.

A képzés időtartama:

Minimum 20 óra

A képzésben résztvevőkkel kapcsolatos pályázati feltételek:

A képzésben részt vehet:

 • Magyar állampolgárságú természetes személy
 • Magyarországi munkavégzésre jogosító munkavállalási vagy összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárságú természetes személy

A támogatást igénylőnek saját munkavállalókat (90%) és külső, a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott személyeket (10%) kell bevonnia a képzésbe. (Lehetőség szerint a fenti személyek és a saját munkavállalók képzését egy csoportban kell megvalósítani.)

Saját munkavállalók (90%):

 •  A képzésbe bevont saját munkavállalók legalább 5%-ának (de legalább 2 fő) hátrányos helyzetű munkavállalói körből kell kikerülnie.
  (Hátrányos helyzetű munkavállalónak számít jelen felhívás tekintetében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. Rendelet 5. melléklet NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL 4.5.3 pontja szerinti hátrányos helyzetű személy.)
 • A saját munkavállalók közül csak azok vonhatóak be képzésbe, akiknek bruttó bére nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző 6 hónap átlagában a 405 459 Ft-ot, de 10%-os mértékig olyan munkavállalók is bevonhatóak a képzésekbe, akiknek bruttó bére nem haladja meg a 600.000 Ft-ot.

Külső személyek (10%)

A támogatást igénylőnek külső, a bevonás időpontjában nem foglalkozatott személyeket is be kell vonnia a képzésekbe az alábbi célcsoportokból:

 • A bevonást megelőző 12 hónapban igazoltan volt közfoglalkoztatott vagy 
 • Legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső vagy
 • Egyéb munkavállalási korú inaktív személy

Támogatható tevékenységek köre:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Képzések megvalósítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként: 

 • OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) 
 • Kombinált nyelvi képzés, illetve egyéb nyelvi képzés
 • Egyéb szakmai képzések (államilag el nem ismert szakmai végzettség megszerzésére irányuló képzés)
 • Egyéb képzés (olyan képzés, amely az általános műveltség növelését, megnevezhető szakképesítéshez, szakmai végzettséghez vagy nyelvi képzettséghez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza, hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához
 • Az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések

b) Képzéshez kapcsolódó tudás-, és elégedettségmérés

c) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Projekt előkészítési tevékenységek

 • Vállalati HR stratégia humánerőforrás fejlesztéssel foglalkozó részének kidolgozása
 • HR fejlesztési stratégia keretében eljárások, intézkedések kidolgozása vagy továbbfejlesztése
 • Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek
 • Képzési terv kialakítása a munkavállalói igények figyelembevételével

b) Képzések megvalósításának előkészítése

 • Képzési program, tananyag kidolgozása
 • Szakmai, illetve nyelvi programkövetelmény kidolgozása és nyilvántartásba vételének megvalósítása (egyéb szakmai képzések, egyéb nyelvi képzések, kombinált nyelvi képzések)
 • A képzés Fktv. szerinti engedélyeztetése (saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetén)

c) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek

 • Projektmunkatárs(ak) biztosítása
 • A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása

d) Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása

e) Munkahelyi mentor alkalmazása

Amennyiben a támogatást igénylő az álláskeresői, közfoglalkoztatotti vagy inaktív célcsoportból a projekt megvalósítási időszakában legalább 1 főt foglalkoztatásba vesz, munkahelyi mentor biztosítása szükséges. Egy mentor legfeljebb 10 fő foglalkoztatottat mentorálhat egyénileg.

 A támogatás mértéke:

Támogatási kategória Maximális támogatás mértéke
Csekély összegű (de minimis) támogatás 100%
Képzési támogatás 50%

Képzési támogatás - Megváltozott munkaképességű
munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló
részére nyújtott képzés esetén

60%

 A pályázat további részleteiről ide kattintva olvashat.

 

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára (GINOP-6.1.6-17)

Támogatás összege:

3 millió Ft - 50 millió Ft

 A képzés formája lehet:

 • Egyéni felkészítés
 • Csoportos képzés
 • Távoktatás

A képzések megvalósításának feltételei:

A képzések megvalósíthatók belső képzésként, valamint vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként. A képzések minimum 80 %-át külső és/vagy saját teljesítés keretében kell megvalósítani (Saját teljesítésként csak azon képzések valósíthatóak meg, amelyek esetében a támogatást igénylő rendelkezik az Fktv. szerinti engedéllyel, vagy amely képzés folytatására az ágazati jogszabály alapján a támogatást igénylőnek van jogosítványa), és csak legfeljebb 20 %-a lehet belső képzés. Továbbá a támogatható képzések legfeljebb 15%-a lehet egyéb nyelvi képzés, illetve kombinált nyelvi képzés.

Belső képzés feltételei:

 • Egyéb szakmai képzést, egyéb képzést, egyéb nyelvi képzést, illetve kombinált nyelvi képzést lehet megvalósítani
 • Csak saját munkavállaló vonható be
 • Felnőttképzési törvény (Fktv.) szerinti felnőttképzési program alapján kell megvalósítani

 A képzés időtartama:

Minimum 20 óra

 A képzésben résztvevőkkel kapcsolatos pályázati feltételek:

A képzésben részt vehet:

 • Magyar állampolgárságú természetes személy
 • Magyarországi munkavégzésre jogosító munkavállalási vagy összevont kérelmezési eljárás alapján kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárságú természetes személy

 Hátrányos helyzetű munkavállalók:

(Hátrányos helyzetű munkavállalónak számít jelen felhívás tekintetében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. Rendelet 5. melléklet NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL 4.5.3 pontja szerinti hátrányos helyzetű személy.)

 • Középvállalkozásoknál a képzésbe bevont munkavállalók legalább 5%-ának hátrányos helyzetű munkavállalói körből kell kikerülnie
 • Mikro-és kisvállalkozások esetében előnyt élvező szempont a hátrányos munkavállaló képzésbe történő bevonása

Külső személyek:

A támogatást igénylőnek lehetősége van külső, a bevonás időpontjában nem foglalkozatott személyeket bevonnia a képzésekbe az alábbi célcsoportokból:

 • A bevonást megelőző 12 hónapban igazoltan volt közfoglalkoztatott vagy 
 • Legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső vagy 
 • Egyéb munkavállalási korú inaktív személy

(Lehetőség szerint a külső és a saját munkavállalók képzését egy csoportban kell megvalósítani.)

A fenti személyek részére bértámogatás és egyéb, foglalkoztatással összefüggő támogatások vehetők igénybe a foglalkoztatottá válásának időpontjától kezdődően. Ilyen igény esetén a foglalkoztatást megelőzően (javasoltan legalább 30 nappal korábban) szükséges a területileg illetékes Kormányhivatalhoz, Járási Hivatalhoz fordulni.

Támogatható tevékenységek köre:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Képzések megvalósítása belső képzésként, vásárolt szolgáltatásként vagy saját teljesítés keretében megvalósított képzésként: 

 • OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések)
 • Kombinált nyelvi képzés, illetve egyéb nyelvi képzés
 • Egyéb szakmai képzések (államilag el nem ismert szakmai végzettség megszerzésére irányuló képzés)
 • Egyéb képzés (olyan képzés, amely az általános műveltség növelését, megnevezhető szakképesítéshez, szakmai végzettséghez vagy nyelvi képzettséghez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza, hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához
 • Az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések

b) Képzéshez kapcsolódó tudás-, és elégedettségmérés

c) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Projekt előkészítési tevékenységek

 • Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek
 • Képzési terv kialakítása a munkavállalói igények figyelembevételével

b) Képzések megvalósításának előkészítése

 • Képzési program, tananyag kidolgozása (belső képzés vagy saját teljesítés esetén)
 • Szakmai, illetve nyelvi programkövetelmény kidolgozása és nyilvántartásba vételének megvalósítása (egyéb szakmai képzések, egyéb nyelvi képzések, kombinált nyelvi képzések esetén)
 • A képzés Fktv. szerinti engedélyeztetése (saját teljesítés esetén)

c) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek

 • Projektmunkatárs(ak) biztosítása
 • A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása

d) Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása

e) Munkahelyi mentor alkalmazása

Amennyiben a támogatást igénylő a támogatást igénylő az álláskeresői, közfoglalkoztatotti vagy inaktív célcsoportból a projekt megvalósítási időszakában legalább 1 főt foglalkoztatásba vesz, munkahelyi mentor biztosítása szükséges. Egy mentor legfeljebb 10 fő foglalkoztatottat mentorálhat egyénileg.

 A pályázat további részleteiről  ide kattintva olvashat.

 

Választható képzéseink:

A Szinergia képzései a támogatható képzések 4. pontjához illeszkednek az alábbi lehetséges tartalommal:

 Projektmenedzsment – E-000653/2014/D001

- Sikeres projektmenedzsment módszertani alapjai - 24 óra

A tematikát ide kattintva találhatja meg

 - Projektvezetői szerep készség és eszköztára – 24 óra

A tematikát ide kattintva találhatja meg

 - PMP vizsgafelkészítés - 23 óra

A tematikát ide kattintva találhatja meg

- Hatékony projekttámogatás szoftver eszközzel (MS Project) - 20 óra

A tematikát ide kattintva találhatja meg

- Program- és portfóliómenedzsment - 20 óra

A tematikát ide kattintva találhatja meg

 

Vezetői készségfejlesztés - E-000653/2014/D002

- Vezetői készségek, vezetői eszköztár modul – 21 óra

- Asszertivitás modul - 21 óra

- Konfliktuskezelés modul - 21 óra         

- Értekezletvezetés modul - 21 óra        

- Tárgyalástechnika modul - 21 óra        

- Értékesítési készségfejlesztés modul – 21 óra

- Teljesítésmenedzsment modul – 21 óra

 

Általános projektmenedzsment ismeretek - E-000653/2014/D003 

A tematikát ide kattintva találhatja meg

16 óra

 

Idő- és feladatgazdálkodás - E-000653/2014/D004

       16 óra

 

Sikeres projektmenedzsment módszertani alapjai - E-000653/2014/D006

24 óra

 

DISC – vezetői kompetencia fejlesztés - E-000653/2014/D007

20 óra

 

Lean – tudatosság fejlesztés – E-000653/2014/D008

30 óra

 

Time management – időgazdálkodás alapjai - E-000653/2014/D009

20 óra

 

Team building – csapatépítés a létszámnövekedés miatt - E-000653/2014/D010

8 óra

 

Lean haladó – tudatosság fejlesztés - E-000653/2014/D011

60 óra

 

Tárgyalástechnika - beszerzők és projektvezetők fejlesztése - E-000653/2014/D012

20 óra

  

A tudásmenedzsment alapjai - E-000653/2014/D013

20 óra

  

Projektvezetői szerep készség és eszköztára - E-000653/2014/D005

24 óra

 

 

Amennyiben a fenti képzésekről bővebb információra van szüksége, kérjük keressen minket telefonon (+36 1 325 5762), vagy e-mailben (kepzes@szinergia.hu). 

Felnőttképzési engedélyszám: E-000653/2014 

 

 

Felkeltettük érdelődését?

Adja meg elérhetőségét a lenti űrlap segítségével és 24 órán belül felkeressük Önt!

(Az űrlap kitöltése semmilyen kötelezettséggel nem jár.)

Aegon
Antenna Hungária
Audi
Budapest
Budapest Bank
Canon
CIB Bank
Coca Cola
Danone
Deloitte
Diageo
Dorsum
EGIS
ELMŰ
EON
Festo
FŐGÁZ
FGSZ
GE
Globenet
Hi-Lex
Hídépítő
HNT
HungaroControl
Hunragopharma
Impact Alapkezelő
Közbeszerzési Hatóság
Legrand
Loxon
MKIK
MNB
Magyar Posta
Magyar Telekom
Microsoft Magyarország
MOL
Morgan Stanley
MVM ERBE
NKE
Nespresso
Nokia Siemens Networks
NavNgo
Országos Vérellátó Szolgálat
Posta Biztosító
P92
Racionet
Raiffeisen
Siemens
SOTE
Szegedi Tudományegyetem
T-systems
TEVA Gyógyszergyár Zrt
Uniqa
UPC
Xapt