Jövőképtervezés és megvalósíthatósági tanulmányok egy tízezer fős város esetén

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az egyes szervezetek, de kifejezetten városok esetében kulcsfontosságú, hogy a nagyobb volumenű fejlesztések hosszú távú célokat szolgáljanak. Egy város esetében (is) ezen céloknak a település jövőképében kell szerepelniük. Ezekben a munkákban tehát fő feladatunk a szakmai, üzleti és emberi tényezők és lehetőségek feltérképezésével és összehangolásával egy vonzó jövőkép összeállítása. Emellett nagyban támaszkodunk két évtizedes projektmenedzsment tapasztalatunkra a tervezhető és kiszámítható előzetes megvalósíthatósági terv összeállításakor.

Alaphelyzet:

Egy nagyságrendileg 10.000 fős magyar település polgármestere úgy határozott, hogy felkészíti városát a 2014-2020-as európai uniós költségvetési források minél magasabb arányú és hozzáadott értékű elnyerésére, felhasználására. Az alaphelyzet az alábbi körülményeket mutatta:

  • Jelentősen elmaradott, hátrányos helyzetű térség
  • Magas munkanélküliség
  • Elöregedett korfa
  • Városrészek közötti kulturális, gazdasági különbségek
  • Kevés meghatározó, potenciálisan növekvő vállalkozás

Megoldás:

A fenti elképzelés megvalósítása nem kezelhető csupán rövidtávú eszközökkel. A város fejlesztéseinek felső szintű célrendszerét a település jövőképe kell, hogy tartalmazza. Egy település jövőképén azt a közösen elfogadott és támogatott elképzelést értjük, ami a településen élők és dolgozók számára hosszabb távon megmutatja, hogy a település mivé fog fejlődni, és hogyan fog működni. A jövőképalkotás azonban nem csak eredményét tekintve értékes. Az a folyamat melynek során a közreműködők egymás gondolatait, elképzeléseit megismerve, megvitatva, továbbfejlesztve jutnak megállapodásra egy olyan városi légkört, kötődést teremthet, mely alapja a fejlődésnek. A jövőkép tervezés során bevont helyi szereplőket gondosan válogattuk a feladathoz, szem előtt tartva azt, hogy minél szélesebb körben képviseljék a város érdekeit. A forrásokkal való összeegyeztethetőség érdekében az átadott dokumentum a város elképzeléseit, céljait a 2014-2020-as Európai Uniós költségvetési ciklus időhorizontjára vetítette.

A jövőkép ismeretében tudatosabbá, elfogadottabbá és támogatottá váltak a tervezett nagyobb volumenű fejlesztések. Ezen beruházások elsősorban európai uniós pályázati forrásokból finanszírozhatóak, így azok előkészítéséhez egy rögzített struktúrájú sablonra épülő megvalósíthatósági tanulmány szükséges. A megvalósíthatósági tanulmányok kapcsán nem csupán a szakmai, hanem az üzleti és emberi tényezők is meghatározó szerepet kell, hogy kapjanak. Az üzleti szempontok teljesítését nagyban támogatja a professzionális projektmenedzsment módszertan, amely a megvalósítás kereteit adja. Az emberi szempontok érvényesítése elsősorban a bevonáson alapul, amely a tervezési fázis meghatározó részét képezte, a megvalósítás során hasonlóan fontos szerepet játszik majd az érintettek kezelése.

Összesen 3 db. tanulmány született a megbízás keretein belül, melyek közvetlenül a munkahelyteremtés és az „élhető város” célterületekre fókuszáltak.

Eredmények:

A közös munka során bevont szereplők megfelelően képviselték a város szempontjait, ezt jól mutatta az, hogy a település vezetése is azokat a fejlesztési célokat nevezte meg, amelyek végül a műhelymunkák eredményeként megmutatkoztak. A jövőkép tartalma így nem csupán ismertté, hanem elfogadottá és támogatottá is vált. Ez az a támogatottság, amely nélkül a jövőképből következő nagyobb fejlesztések megvalósítása és hasznosulása kockázatossá válna. A megvalósíthatósági tanulmányok egy előzetes projekttervként kiszámíthatóvá és nyomon követhetővé teszik a város jövőjét nagyban formáló beruházásokat.

Aegon
Antenna Hungária
Audi
Budapest
Budapest Bank
Canon
CIB Bank
Coca Cola
Danone
Deloitte
Diageo
Dorsum
EGIS
ELMŰ
EON
Festo
FŐGÁZ
FGSZ
GE
Globenet
Hi-Lex
Hídépítő
HNT
HungaroControl
Hunragopharma
Impact Alapkezelő
Közbeszerzési Hatóság
Legrand
Loxon
MKIK
MNB
Magyar Posta
Magyar Telekom
Microsoft Magyarország
MOL
Morgan Stanley
MVM ERBE
NKE
Nespresso
Nokia Siemens Networks
NavNgo
Országos Vérellátó Szolgálat
Posta Biztosító
P92
Racionet
Raiffeisen
Siemens
SOTE
Szegedi Tudományegyetem
T-systems
TEVA Gyógyszergyár Zrt
Uniqa
UPC
Xapt